Samarbeid med NAV

Sveiseskolen er utarbeidet i samarbeid med NAV og er godkjent som AMO-utdannelse.

NAV kan tilby opplæring både for ordinære arbeidssøkere og for personer som har fått arbeidsevnen sin nedsatt. Hensikten er deltakerne skal kvalifiseres for ledige jobber. Opplæring foregår enten i form av et arbeidsmarkedskurs (AMO) eller innenfor det ordinære utdanningssystemet.

Les mer om AMO på NAV sine sider.