• Vi kan bistå din bedrift i forbindelse med gjennomføring av beredskapsanalyser, som blant annet bygger videre på uønskede hendelser kartlagt i egenrisikoanalyse.
  Les mer
 • Har du kontroll på hvilke lovkrav som gjelder for din bedrift? Kiwa regelhjelp er en tjeneste som gjør jobben med å identifisere aktuelt regelverk samt å kartlegge særlige viktige krav enklere.
  Les mer
 • Kurset fokuserer på viktige elementer ved det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og gir forslag til tiltak som kan bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø og god HMS - kultur i virksomheten.
  Les mer
 • Er HMS-systemet til bedriften i samsvar med HMS-lovgivning og internasjonale standarder? Våre rådgivere kan bistå deg med GAP-analyse av bedriftens HMS-system.
  Les mer
 • Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av kvantitative risikovurderinger og spredningsanalyser (QRA) for farlige stoffer.
  Les mer
 • Vi bistår din bedrift med å etablere og implementere rammeverk, retningslinjer og verktøy for risikostyring med fokus på HMS.
  Les mer
 • Har du kontroll på hvilke HMS lovkrav som gjelder for din bedrift? Vi lager oversikt over alle relevante HMS-lover og kan sørge for jevnlige oppdateringer.
  Les mer
 • Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av risikovurdering. Risikovurderingen er prosess sammensatt av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Hovedelementet i risikovurderingen vil være risikoanalysen, hvor målet er å kartlegge risikobildet.
  Les mer
 • Vi sikrer at ditt styringssystem møter kravene i internkontrollforskriften, og at det gjør bedriften i stand til å gjennomføre effektiv HMS internkontroll.
  Les mer
 • Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.
  Les mer
 • Etterlever bedriften HMS-lovgivningen? I tillegg til å kartlegge hvilke HMS-lovkrav som gjelder din bedrift kan våre rådgivere vurdere om kravene følges..
  Les mer
 • Våre rådgivere kan bistå bedriften din med å bygge opp SHA-funksjonen, utvikle rammer og løsninger, gjennomføre kurs samt uføre SHA-oppgaver på oppdrag.
  Les mer
 • Våre erfarne sikkerhetsrådgivere bidrar til bygging av sikkerhetskultur ved hjelp av enkle, involverende og engasjerende verktøy og metoder.
  Les mer
 • Alle industrivernpliktige bedrifter skal gjennomføre beredskapsøvelser. Vi kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser.
  Les mer
 • Hvor moden er din virksomhet, og hvilke utfordringer kan være knyttet til å utvikle og implementere et ledelsessystem for kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø? Det får du svar på i denne modenhetsundersøkelsen.
  Les mer