Hvorfor kalibrere?

Regelmessig kalibrering er en investering i kvalitet. Det sparer dessuten bedriften for store kostnader knyttet til feilmålinger og feilproduksjon.

Kalibrering av instrumenter og utstyr er nødvendig for å vite om målenøyaktigheten til et instrument må justeres. Kiwa Teknologisk Institutt foretar jevnlige kontroller, tester, inspeksjoner og målinger for våre kunder. Resultatene vurderes opp mot anerkjente standarder og spesifikasjoner. Les mer om Kalibrering her.

Kalibrering gir tillit og trygghet

Kalibrering handler om tillit og trygghet. Tenk på alle vurderingene dere gjør underveis i prosessen fra idé til ferdig produkt! Både dere som bedrift og kundene må kunne stole på at produktet holder høy kvalitet. Det er også viktig å vite om produksjonsprosessen som ligger bak det ferdige produktet har foregått på riktig måte.

For å vite at dere kan stole på måleinstrumentene og -verktøyene dere bruker, må de sammenlignes mot eksterne eller interne referanser med større nøyaktighet. Eventuelle avvik må dokumenteres og instrumentene må kalibreres.

Små feil gir store tap

Regelmessig kalibrering sparer bedriften for store kostnader knyttet til feilmålinger og feilproduksjon. Dersom resultatet av våre tester viser avvik fra standarder og spesifikasjoner, er det viktig at disse korrigeres og at kontrollprosessen gjentas.