• Med digitalt røntgenutstyr kan Kiwa foreta undersøkelser mens den daglige driften pågår. Kiwa er akkreditert for testing med digital røntgen etter ISO 17636-2.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr TSCAN som er et komplett system for kontinuerlig skanning av tykkelsen i magnetiske materiale.
  Les mer
 • Kiwa bruker NDT-metoden Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) for effektivt å finne korrosjonsskader i rørlengder.
  Les mer
 • Kiwa er en ledende leverandør av NDT-tjenester. Vi tilbyr både standard og avanserte metoder for å sikre kundenes installasjoner, personell og arbeidsmiljø.
  Les mer
 • Kiwa utfører Phased Array, en avansert ultralydteknikk som brukes til å teste alt fra buttsveiser til komplekse geometrier. Kiwa er akkreditert for ultralydtesting etter ISO 17640.
  Les mer
 • SLOFEC ™ (Saturation Low Frequency Eddy Current) en pålitelig metode som kan påvise korrosjon på et tidlig tidspunkt og dermed bidra til å holde kostnadene nede. Kiwa er akkreditert for virvelstrømtesting (Eddy Current) etter ISO 17643.
  Les mer
 • MIRA – avansert NDT-metode for inspeksjon av betongstrukturer. Kiwa utfører ultralydtesting av betong. Vi er akkreditert for ultralydtesting etter ISO 17640.
  Les mer
 • Magnetpulverprøving er en av testmetodene Kiwa utfører. Den kan brukes på alle materialer som lar seg magnetisere, og avdekker feil i eller rett under overflaten (porer, sprekk og liknende). Kiwa er akkreditert for magnetpulverprøving etter ISO 17638.
  Les mer
 • Sveisekontroll med ikke-destruktiv testing (NDT) er en viktig del av fabrikasjon eller produksjon for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles for materialets interne styrke og integritet. Kiwa utfører sveisekontroll og NDT på stålkonstruksjoner i alle kategorier innenfor bygg og offshore anlegg.
  Les mer
 • Penetranttesting (PT) er en av testmetodene innen NDT. Metoden kan brukes på alle materialer som ikke er sugende eller porøse, og avdekker sprekker og andre feiltyper som bryter overflaten (eksempelvis porer). PT brukes også til lekkasjeprøvning. Kiwa er akkreditert for penetrantprøving etter ISO 3452.
  Les mer
 • Kiwas bruk av PMI avdekker materialets kjemiske sammensetning, og imøtekommer samtidig markedets krav til kvalitet og dokumentasjon.
  Les mer