This website uses cookies

Kiwa uses three types of cookies on its website. We do this to make your website visit as pleasant as possible. Read more about our cookie policy.

You can indicate below what kind of cookies we may use.

Proszę podać swoje preferencje

Bioróżnorodność GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P Biodiversity add-on. 

Zapraszamy producentów rolnych do zapoznania się z wymaganiami modułu dodatkowego "Bioróżnorodność" i współpracy z Kiwa Polska. Uprawy rolne jak i obszary poświęcone bioróżnorodności mogą ze sobą współistnieć i służyć wspólnemu dobru.   

 

Produkty powiązane