12 kwietnia 2019

Grupa Kiwa integruje AQS Polska

Grupa Kiwa i AQS podpisały umowę, która czyni AQS Polska częścią Grupy Kiwa w Polsce.

AQS Polska jest niezależną jednostką inspekcyjną, dawniej częścią AQS Holding BV w Holandii. Jej główna działalność obejmuje sektor spożywczy, głównie przeprowadzanie audytów drugiej i trzeciej strony dla producentów, dystrybutorów i pakujących owoce i warzywa w Polsce oraz częściowo na Łotwie i Ukrainie. Kompetencje obejmują GLOBALG.A.P, IFS i BRC.

1.png

Anna Kusyk, Paweł Smoleń

Grupa Kiwa jest światowym liderem w sektorze Testing, Inspection and Certification (TIC). Ma ona na celu wzmocnienie zarówno swojego zasięgu na międzynarodowym rynku żywności, pasz i gospodarstw rolnych, jak i w jej polskiej działalności, która obejmuje również usługi związane ze zdrowiem aktywów. Akredytacje Kiwa obejmują wszystkie usługi AQS Polska, które zapewniają, że te mogą być kontynuowane jak dotąd.

Paweł Smoleń, Prezes Zarządu Kiwa Polska: „Cenimy dołączenie AQS Polska do Grupy Kiwa. AQS Polska jest jednym z głównych graczy na rynku świeżych owoców i warzyw w Polsce. Rynek żywności, pasz i gospodarstw rolnych ma strategiczne znaczenie, biorąc pod uwagę jego wielkość i znaczne oczekiwania wzrostu w nadchodzących latach.

Anna Kusyk, dyrektor generalny AQS Polska: „Od 2006 roku budujemy odnoszącą sukcesy firmę w działalności związanej z kontrolą i certyfikacją produktów rolno-spożywczych. Dołączenie do Grupy Kiwa zapewnia AQS Polska dostęp do międzynarodowej sieci działań związanych z TIC i możliwości dalszego rozwoju. ” Pani Kusyk będzie pełniła funkcję Prezesa Zarządu AQS Polska oraz Członka Kierownictwa Grupy Kiwa w Polsce.

Kiwa jest niezależnym, wysoko wykwalifikowanym światowym liderem w testowaniu, inspekcji i certyfikacji (TIC). Dzięki swoim usługom Kiwa tworzy zaufanie do produktów, usług, procesów, systemów (zarządzania) i pracowników swoich klientów. Robi to w wielu różnych segmentach rynku, od żywności, pasz i gospodarstw rolnych po wodę pitną oraz od dostaw energii do opieki zdrowotnej. Kiwa ma klientów w przemyśle produkcyjnym i przetwórczym, usługach (biznesowych), publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, rządach i instytucjach międzynarodowych. Kiwa zatrudnia ponad 4700 osób w biurach w ponad 40 krajach w Europie, Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Łacińskiej. Firma generuje roczny obrót w wysokości ponad 530 milionów euro.