W 2001 roku LABORATORIUM CENTRALNE zmieniło formę prawną i prowadzi działalność w ramach nowopowstałej Spółki. Początkowo Spółka działa pod nazwą Ośrodek Badań i Certyfikacji Opakowań Sp. z o.o., aby po kilku transformacjach nazwy Spółka przyjęła ostateczną nazwę COBICO Sp. z o.o., co historycznie jest skrótem od Centralny Ośrodek Badań i Certyfikacji Opakowań.

Również w roku 2001 powstało – już w ramach COBICO – Biuro Certyfikacji , które początkowo zajmowało się tylko certyfikacją opakowań metalowych i w tym samym roku uzyskało akredytację PCA.

Kolejne lata przyniosły poszerzenia zakresu działalności o rolnictwo ekologiczne, opakowania i odpady opakowaniowe, produkty regionalne i tradycyjne, PQS, "Jakość Tradycja", QAFP , integrowaną produkcję roślin, System ESTA oraz QMP.

W listopadzie 2021 roku COBICO dołączyło do grupy KIWA, która należy do grona 20 liderów światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji (Testing, Inspection and Certification, TIC).

Co nas wyróżnia

Odkryj nasze usługi

 • System ESTA zapewnia zrównoważoną produkcję żywności, włókien oraz pasz poprzez kontrolę zaprawiania nasion, a tym samym jest gwarancją bezpieczeństwa plonów.
  Pokaż
 • Ekologiczne produkty przetworzone muszą być produkowane przy użyciu metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji.
  Pokaż
 • Test Heubach’a stosowany jest do określania jakości zaprawionych nasion – mówi o ilości wolnego pyłu uwalnianego w określonych warunkach z ziaren zaprawionych. Wymaganie jest szczególnie istotne dla monitoringu w systemie certyfikacji ESTA.
  Pokaż
 • QAFP zwraca uwagę na dobrostan zwierząt, ochronę środowiska, zdrowie konsumentów i jakość mięsa. Dotyczy mięsa drobiowego, wieprzowego i wyrobów miesnych.
  Pokaż
 • Wypełnienie przez rolników obligatoryjnego wymogu stosowania w uprawie zasad integrowanej ochrony roślin jest możliwe przez wdrożenie dobrowolnego systemu jakości żywności - Integrowanej Produkcji (IP).
  Pokaż
 • Chronione Oznaczenie Geograficzne (CHOG) oraz Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) oraz ich symbole pojawiają się tylko na produktach, które spełniają wymagania i to daje im ochronę prawną.
  Pokaż
 • System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych, które wytwarzane są od co najmniej 50 lat.
  Pokaż
 • Mięso wyprodukowane w Systemie PQS charakteryzuje się szeregiem korzystnych parametrów, które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów.
  Pokaż
 • Badania opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Usługa doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych oraz weryfikacja terminu przydatności produktu do spożycia.
  Pokaż
 • System QMP zwraca szczególną uwagę na dobrostan zwierząt, ochronę środowiska oraz wspieranie produkcji bezpiecznej i dobrej wołowiny kulinarnej.
  Pokaż