Kodeks postępowania

Działamy w sposób profesjonalny. Prowadzimy działalność w etyczny sposób. Dbamy o reputację klientów i własną. Traktujemy ludzi i środowisko uczciwie i z szacunkiem. Działamy w sposób społecznie odpowiedzialny. Współpracujemy ze sobą i wspólnie zastanawiamy się nad sposobem pracy. Zwracamy uwagę na etyczne aspekty naszych działań. Wartości te są po prostu zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego logiczne jest, że dbamy o ich przestrzeganie na co dzień, szczycąc się tym, że nasze produkty i usługi są źródłem wartości dodanej dzięki budowaniu zaufania do produktów, procesów i organizacji.

Założeniem Kodeksu postępowania Kiwy jest, by pracownicy w naturalny sposób kierowali się zawartymi w nim wskazówkami. Jest też deklaracją złożoną wszystkim osobom zainteresowanym firmą Kiwa bądź z nią związanym. Kodeks powinien być traktowany jako wskazówki dla wszystkich pracujących w Kiwie bądź na rzecz Kiwy na temat tego, jak postępować mądrze i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.

Zapoznaj się z Kodeksem postępowania Kiwy (pdf)