Misja i wizja

Kiwa chce pomóc firmom i organizacjom w rozwoju jako niezależny, bezstronny i innowacyjny partner. Masz ambicję, a Kiwa ma wiedzę, która pomoże ci osiągnąć postęp. Podstawowym przedmiotem działalności Kiwa jest działalność w zakresie badania, inspekcji i certyfikacji (TIC), szkoleń i doradztwa. Specjaliści z Kiwa dążą do długotrwałej współpracy z Tobą, która opiera się na równości, aby pomóc Ci ulepszyć Twoją organizację, produkty, usługi, procesy, systemy zarządzania i pracowników. Dlatego dążymy do tego, aby organizacje mogły oferować jakość i wartość dodaną społeczeństwu dzięki swojej niezawodności, bezpieczeństwu, wydajności i zrównoważonemu rozwojowi. Zaufanie, jakość i postęp!

Nasza misja

Kiwa tworzy zaufanie, przyczyniając się do przejrzystości w zakresie jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju produktów, usług i organizacji, a także wydajności osobistej i środowiskowej. Ambitny, niezawodny i zaangażowany.

Nasza wizja

Kiwa zamierza być niezależną globalną organizacją zajmującą się badaniem, inspekcją i certyfikacją (TIC), usługami szkoleniowymi i doradczymi, działającymi w wybranych niszach rynkowych na całym świecie. Dlatego dążymy do zbudowania zaufania.

Niezależność

Kiwa jest ściśle niezależna i nie angażuje się w produkcję, handel lub inne działania, które mogłyby zagrozić naszej bezstronności. Nie ma zewnętrznego wpływu na nasze decyzje lub opinie dotyczące wyników naszych własnych działań operacyjnych. Nasze kierownictwo i personel rozumieją zasadnicze znaczenie obiektywizmu i bezstronności w przeprowadzaniu certyfikacji, badania i inspekcji. Regularnie analizujemy nasze działania, aby zidentyfikować potencjalne konflikty interesów w celu zapewnienia niezakłóconego obiektywizmu i bezstronności. Ponadto Kiwa jest oceniana w przejrzysty sposób przez kilka jednostek akredytujących, skontrolowanych przez organizacje zewnętrzne i uprawnionych przez organy rządowe.