Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Grupy Kiwa

See our key figures below, depicting our organisation's development over the past few years.

 
2016
2015
2014
2013
Przychód operacyjny
(w mln €)
2016: 488
2015: 372
2014: 258
2013: 226
Wzrost (%)
2016: 31.2
2015: 44.2
2014: 14.2
2013: 22.2
Zysk operacyjny
(w mln €)
2016: 38.4
2015: 36.2
2014: 22.4
2013: 25.7
Marża (%)
2016: 7.9
2015: 9.7
2014: 8.7
2013: 11.4
Liczba etatów
(na koniec roku)
2016: 4,694
2015: 4,373
2014: 2,417
2013: 2,345


Download the Kiwa Annual Report for 2016 (PDF)