Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)

Prowadzenie działalności w branży badań, inspekcji i certyfikacji (TIC) w naturalny sposób sprawia, że Kiwa znajduje się w samym sercu społeczeństwa, a pozycję tę umacnia długa historia firmy. Działalność wszystkich naszych podmiotów na całym świecie polega na zapewnianiu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez świadczenie wysokiej jakości usług weryfikacyjnych. W wielu przypadkach rola ta miała swoje źródła w rządowym pełnomocnictwie do działania w takich sektorach, jak sektor gazowy, energetyczny, wody pitnej oraz bezpieczeństwa w budownictwie i produkcji. Spółki te, a także wiele innych spółek należących do rodziny Kiwa i działających na różnorodnych rynkach, rozrosły się do organizacji, jaką Kiwa jest obecnie: ambitną (ambitious), rzetelną (reliable) i zaangażowaną (engaged) („We ARE Kiwa”).

Kiwa jest ambitnym, rzetelnym i zaangażowanym światowym liderem rynku badań, inspekcji i certyfikacji. Kiwa działa w samym sercu społeczności – naszym celem jest budowanie zaufania w zapewnianie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w pracy i domu. Chcemy przyczyniać się do tego, aby produkty, procesy, organizacje, środowisko życia i pracy były maksymalnie czyste, zdrowe, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Prowadząc takie działania, budujemy zaufanie, zapewniamy transparentność i równe szanse dla wszystkich zaangażowanych stron, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Dla Kiwy dbanie o odpowiedzialność społeczną biznesu oznacza przestrzeganie tych zasad we wszystkim, co robimy, i właściwe odpowiadanie na zaufanie, jakie pokłada w nas społeczeństwo. W ten sposób dążymy do ulepszania i zapewniania zrównoważonego rozwoju społeczności, zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym, dla dobra wszystkich.

Paul Hesselink, dyrektor generalny Kiwy