• FROSIO Zabezpieczenia Antykorozyjne Aby ochrona antykorozyjna spełniała oczekiwane wymagania dotyczące jakości i żywotności, obróbce powierzchniowej stawiane są wysokie wymagania. Aby zapewnić spełnienie wymagań jakościowych, wymagana jest dokładna kontrola i inspekcja wykonanej pracy.
  Pokaż
 • Wykwalifikowani audytorzy AQS Polska realizują ocenę w zakresie GRASP m.in w gospodarstwach rolnych. Jeżeli kierujesz się przepisami prawa w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy pracowników rolnych, certyfikacja GRASP jest właśnie dla Ciebie.
  Pokaż
 • Certyfikacja modułu AH-DLL GROW w Kiwa. AH-DLL GROW to moduł dodatkowy GLOBALG.A.P  który ocenia zarządzanie ryzykiem producentów w odniesieniu do higieny, pozostałości pestycydów i ciał obcych.  Skorzystaj już dziś z certyfikacji GLOBALGAP GROW w Kiwa Polska Dzięki certyfikacji AH-DLL GROW możesz zdobyć nowe rynki dla swoich produktów - klientów dużej sieci handlowej w Holandii i Belgii.
  Pokaż
 • Certyfikat GLOBALG.A.P. SPRING wskaże odbiorcy Twoich produktów, że gospodarujesz zasobami wodnymi zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem środowiska oraz z myślą o przyszłych pokoleniach.
  Pokaż
 • Wykonujemy badania magnetyczno - proszkowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek z materiałów ferromagnetycznych. Metoda ta jest jedną z bardziej czułych i wiadrygodnych metod badań nieniszczących.
  Pokaż
 • Kiwa oferuje usługi oceny i inspekcji podczas projektowania i produkcji budowanych na miejscu, pionowych, cylindrycznych, płaskodennych, naziemnych, spawanych, stalowych zbiorników. Oferujemy usługi dla właścicieli, producentów i użytkowników.
  Pokaż
 • Certyfikat Łańcucha Dostaw MSC z Kiwa: udowodnij identyfikowalność swoich produktów, wspieraj zrównoważone rybołówstwo i zdrowy ocean oraz spełniaj wymagania klientów.
  Pokaż
 • Szkolenia spawaczy metodami TIG MAG MIG G, kursy spawania
  Pokaż
 • Badania ultradźwiękowe - objętościowa metoda badań nieniszczących, wykorzystująca drgania o częstotliwości powyżej 16 kHz. Pozwala zlokalizować i określić rozmiar wad wewnątrz materiału. Badania ultradźwiękowe należą do jednych z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.
  Pokaż
 • Wykonujemy badnia PT konstrukcji metalowych jak i niemetalowych, na etapie produkcji oraz w trakcie eksploatacji. Badania PT umożliwiają wykrycie wad otwartych do powierzchni.
  Pokaż
 • Certyfikacja systemu HACCP - sprawdź czy analiza zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli jest dobrze opracowana i wdrożona w Twojej firmie.
  Pokaż
 • Certyfikacja systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 z Kiwa pozwoli poprawić wydajność Twojej firmy, lepiej zaspokajać potrzeby klienta i zwiększyć zyski.
  Pokaż
 • Standard CoC jest niezbędny, aby zapewnić segregację i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw certyfikowanych produktów GLOBALG.A.P. Przejrzystość w całym łańcuchu dostaw zapewnia integralność i buduje zaufanie do produktu.
  Pokaż
 • EFISC -GTP jest standardem dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe/spożywcze. Celem certyfikacji EFISC.GTP jest włączenie się do systemu weryfikacji dobrych praktyk w całym łańcuchu produkcyjnym.
  Pokaż
 • Badania radiograficzne - objętościowa metoda badań nieniszczących wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie oraz gamma. Pozwala wykryć nieciągłości wewnątrz wyrobu.
  Pokaż
 • IFS Food - standard certyfikacji dla zakładów produkcji i/lub przetwórstwa żywności.
  Pokaż
 • Agro Quality Support Polska realizuje audyty drugiej strony - na zlecenie dużych i małych sieci handlowych, przetwórni spożywczych, dystrybutorów oraz innych uczestników łańcucha dostaw w branży rolno-spożywczej.
  Pokaż
 • Znak jakości Kiwa " Środki zapobiegawcze COVID-19" pomaga branży hotelarskiej oraz całemu sektorowi HORECA w organizacji miejsca pracy i działalności.
  Pokaż
 • W Kiwa Polska wykonujemy weryfikację zgodności wyrobów konstrukcyjnych oraz ocenę zakładowej kontroli produkcji w zakresie akredytowanym i notyfikowanym.
  Pokaż
 • Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001 wydany przez Kiwa pozwoli ograniczać ilość odpadów w Twojej firmie, zdobywać zaufanie klientów i zwiększyć konkurencyjność.
  Pokaż