Standardy sieci handlowych i prywatne 

Zarówno duże sieci handlowe, jak międzynarodowe giganty - korporacje spożywcze, opracowały dla własnych potrzeb standardy bezpieczeństwa i jakości  żywności. Dla każdego producenta, przetwórcy czy innego uczestnika rynku spożywczego (sieci handlowe, dystrybutorzy) najistotniejsze  jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej jakości zakupionej żywności. 

W zależności od tego, jaką funkcję Twoja firma pełni w łańcuch żywnościowym, szczegóły wymagań  klienckich się różnią.

Dla jednego odbiorcy bardziej istotne będzie, by dostawca użył wyłącznie owoców dla produkcji soków od konkretnego dostawcy, a dla drugiego właściwe użycie koloru logo marki klienta na produkcie. Wymagania szczegółowe różnią się tak, jak różne są specyfikację na produkt, ale Agro Quality Support Polska przeprowadzi na zlecenie audyt  u Twojego dostawcy, abyś  miał pewność,  że Twoje wymagania są spełnione.  

Dlaczego właśnie my? 

AQS Polska to zespół profesjonalistów, którzy od wielu lat przeprowadzają audyty, posiadają wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością (QMS), zasad audytowania oraz przede wszystkim wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, w tym systemu HACCP i jakości żywności.   

Nasze now-how to doświadczenie w zakresie różnych systemów zarządzania; od tych związanych bezpośrednio z produkcją rolną (GLOBALG.A.P.) poprzez produkcję BRC, IFS  łańcuch dostaw - Chain of Custody czy też standardów etycznych tj. GRASP.  

Pracujemy na własnych listach kontrolnych,  jak również tych opracowanych przez Twoją firmę (standardy klienckie).  Dlatego zapraszamy do współpracy,  gdzie po audycie drugiej strony wskażemy czy Twój dostawca jest wiarygodny.