Dla kogo? 

Standard Chain of Custody (CoC)-  Łańcuch Dostaw,  ma zastosowanie dla firm pakujących, firm pośredniczących w fizycznym obrocie produktami,  firm brokerskich, centrów logistycznych,  dużych i małych sieci handlowych, sieci sklepów detalicznych i sieci restauracji. Certyfikacja CoC może być wymagana dla wszystkich rodzajów produktów certyfikowanych przez GLOBALG.A.P.;   zarówno w produkcji rolnej  warzyw, owoców,  roślin uprawnych, jak również w  i innych obszarach:  akwakulturze, rzeźniach i innych. 

Jeżeli w jakikolwiek sposób uczestniczysz w łańcuchu dostaw certyfikowanych produktów GLOBALG.A.P np. pakujesz produkty rolne,  handlujesz nieprzetworzonymi (np.  całe / pakowane owoce i warzywa) lub przetworzonymi (np. sałatki owocowe, soki owocowe, sałatki pakowane itd.) certyfikacja CoC jest właśnie dla Twojej firmy.   

Proces certyfikacji 

Proces certyfikacji CoC rozpocznie się od uzyskania niezbędnych danych od wnioskującego (identyfikacja firmy, miejsce i zakres działalności itd.). Po akceptacji oferty (podpisaniu umowy), producent zostanie zarejestrowany w bazie danych GLOBALG.A.P., oraz zostanie nadany mu numer (prefiksu CoC oraz 13 cyfr). Następnie zostanie wyznaczony Audytor, termin i czas trwania audytu.  W przypadku wykrycia niezgodności, producent będzie miał maksymalnie 28 dni na przekazanie audytorowi działań korygujących i dowodów ich wdrożenia. Jednostka certyfikująca wyda ostateczną decyzję w sprawie certyfikacji, a  jeśli będzie ona pozytywna, zostanie wydany Twojej firmie certyfikat GLOBALG.A.P. CoC.

AQS posiada wykwalifikowany i niezależny zespół audytorów w zakresie oceny standardu CoC, który w niezależny sposób oceni wdrożony w Twojej firmie system identyfikowalności, który jest kluczowy w obszarze jakości i bezpieczeństwa  żywności.