FROSIO Izolacje

Nasz kurs jest opracowywany we współpracy między Equinor, FROSIO (Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling – Zawodowa Rada ds. Szkoleń i Certyfikacji Inspektorów Obróbki Powierzchniowej), branżą izolacyjną i spółką Kiwa Teknologisk Institutt as. Program certyfikacji funkcjonuje teraz tak samo, jak w przypadku programu obróbki powierzchniowej.

Cele kształcenia

Zapewnienie wykwalifikowanym uczestnikom wystarczających podstaw teoretycznych i ćwiczeń praktycznych do prowadzenia niezależnych inspekcji w zakresie izolacji technicznej. Po zakończeniu kursu będziesz stanie przeprowadzać inspekcje prac izolacyjnych na wszystkich etapach.

Dla kogo ten kurs jest odpowiedni?

Malarze przemysłowi, izolatorzy w budownictwie i na platformach wiertniczych, brygadziści, kontrolerzy jakości lub dostawcy materiałów izolacyjnych.

Spis treści

Kurs opiera się na „Planie 80-godzinnego kursu zatwierdzania i certyfikacji inspektorów izolacji w przemyśle naftowym i gazowym”.

  • Teoria przedmiotu i zajęcia z zakresu izolacji (8h)
  • Farby, materiały i korozja (5h)
  • Izolacja i materiały uzupełniające (7h)
  • Obudowa i ochrona przed warunkami atmosferycznymi (3h)
  • Wykonywanie prac izolacyjnych (16h)
  • Wymagania dotyczące wykonywania prac (6h)
  • Normy, specyfikacje, procedury i certyfikaty (16h)
  • Inspekcje i rola inspektora (7h)
  • Zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo (4h)
  • Końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny (8h).

Masz pytania dotyczące treści kursu?

Skontaktuj się z naszym doradcą Andreasem Vestre pod numerem telefonu: +47 986 72 616 lub pod adresem e-mail: andreas.vestre@kiwa.com

Często zadawane pytania: 

1. Jaki poziom uzyskam po zdaniu egzaminu?

Jest to określane przez FROSIO po egzaminie na podstawie właściwego doświadczenia zawodowego każdego uczestnika. Oto definicja FROSIO:

Program certyfikacji FROSIO ma trzy różne poziomy

Certyfikat kandydata na inspektora Poziom I – Biały
- Kandydaci bez odpowiedniego doświadczenia lub z doświadczeniem niewystarczającym do uzyskania poziomu II – Zielonego
- Ważny przez 5 lat od daty pierwszego wydania

Certyfikat inspektora Poziom II – Zielony
- Kandydat z co najmniej 2-letnim odpowiednim doświadczeniem
- Ważny przez 5 lat od daty pierwszego wydania

Certyfikat inspektora Poziom III – Czerwony
- Kandydat z co najmniej 5-letnim odpowiednim doświadczeniem, z czego minimum 2 lata muszą być udokumentowanym doświadczeniem w zakresie inspekcji
- Ważny przez 5 lat od daty pierwszego wydania

2. Co się stanie, jeśli nie zdam egzaminu?

- Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Jeśli nie zdasz jednej z części, musisz ponownie podejść do egzaminu z tej części. Jeśli nie zdasz obu części, musisz ponownie zdać obie. Dla każdego egzaminu masz 3 próby.

3. Jaki jest ostateczny termin zapisania się na kurs FROSIO?

- Zalecamy jak najszybsze zapisanie się, aby zapewnić sobie miejsce. Jeśli mamy wolne miejsca, prosimy o przysyłanie zgłoszeń do 3 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

4. Jakie wstępne umiejętności są wymagane?

- Aby wziąć udział w kursach FROSIO, nie są wymagane żadne formalne umiejętności wstępne. Kurs może być jednak łatwiejszy, jeśli ma się już pewną wiedzę na temat materiałów, korozji, obróbki wstępnej, nakładania lub malowania. Aby zdobyć pewną wiedzę wstępną, możesz na przykład wziąć udział w naszym kursie wstępnym FROSIO Forkurs.