SPRING Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use / Zrównoważone nawadnianie i użycie wody gruntowej. 

Słodka woda jest rzadkim zasobem w wielu krajach i regionach świata. Ponadto niedobór wody będzie się zwiększał z powodu zmian klimatu i wzrostu liczby ludności na świecie. Szacuje się, że obecnie około 70% światowych zasobów słodkiej wody jest wykorzystywanych w rolnictwie. Dlatego też niezbędna jest poprawa gospodarki wodnej na poziomie gospodarstwa, aby poradzić sobie z niedoborem wody. 

SPRING  - moduł dodatkowy GLOBALG.A.P. obejmuje szeroki zakres kryteriów oceny zrównoważonej gospodarki wodnej tj. 

  • zgodność z prawem źródeł wody i poziomu jej wydobycia
  • najlepsze praktyki w gospodarce wodnej (np. stosowanie tensometrów)
  • ochrona źródeł wody
  • monitorowanie zużycia wody (m3 / ha/ rok) 
  • wpływ producentów na zrównoważone zarządzanie działem wodnym.

Coraz więcej firm wdraża polityki ochrony środowiska.  Wśród europejskich firm sektora detalicznego, moduł SPRING jest wymagany w ramach certyfikacji GLOBALG.A.P. IFA.  Spring to jedno z rozwiązań dla sektora producentów rolnych, które ma na względzie potrzebę zachowania najcenniejszych zasobów na Ziemi. 

Jeżeli chcesz zapoznać się z wymaganiami modułu SPRING zachęcamy do kontaktu z naszą jednostką.  Agro Quality Support (AQS) Polska we współpracy z Kiwa Hiszpania oferuje certyfikację  GLOBALG.A.P. IFA z modułem dodatkowym SPRING.