Przestrzeganie zasad standardów GLOBALG.A.P. daje gwarancję klientom, że certyfikowany producent dąży do zapewnienia jakości w procesie produkcji, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego oraz szanując prawa pracownicze i wymagania prawne. Certyfikat GLOBAG.A.P. jest najczęściej wymaganym przez największych europejskich odbiorców tj. przetwórnie produktów rolnych,  sieci handlowe czy sieci restauracji.  Najbardziej znane standardy GLOBALG.A.P. to:

 • Integrated Farm Assurance - Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (ang. IFA) - standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej, adresowany do producentów rolnych obejmującym (m.in.) następujące podzakresy:
  • warzywa i owoce FV
  • uprawy (np. zboża) zbierane mechanicznie CC 
  • kwiaty i rośliny ozdobne FO
  • roślinny materiał rozmnożeniowy PPM

oraz

 • Chain of Custody - Łańcuch Dostaw (ang. CoC) – standard adresowany do dystrybutorów żywności, pośredników, producentów zajmujących się pakowaniem certyfikowanych produktów (wyprodukowanych w innym certyfikowanym gospodarstwie), restauracji detalistów itd.  

GLOBALG.A.P. opracował również moduły dodatkowe,  które dotyczą specyficznych odbiorców lub zakresów. Są to m.in.: 

 • GRASP -  Ocena ryzyka dotycząca praktyk społecznych
 • NURTURE - moduł dla sieci handlowej Tesco
 • GLOBALG.A.P. PLUS - moduł dla sieci McDonald's
 • SPRING – moduł Zrównoważone nawadnianie i użycie wody gruntowej.

Standard GLOBALG.A.P. IFA - Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie opiera się na stosowaniu dobrej praktyki rolniczej oraz odpowiednich procedur związanych z higieną, redukcją źródeł możliwych zanieczyszczeń w całym procesie produkcji (w tym w trakcie zbiorów i jeżeli dotyczy pakowania) produktów tj.

  • warzywa i owoce (podzakres FV) 
  • uprawy (np. zboża) zbierane mechanicznie (podzakres CC)
  • kwiaty i rośliny ozdobne (podzakres FO)
  • roślinny materiał rozmnożeniowy (podzakres PPM)

Wymagania GLOBAG.A.P. opisane są w dokumencie „Punkty kontroli i kryteria zgodności” który jest podzielony na trzy moduły: AB moduł bazowy dla gospodarstw, CB moduł bazowy dla upraw oraz odpowiedni podzakres np. FV - moduł (podzakres) mający zastosowanie u producentów warzyw i owoców.    Standard GLOBALG.A.P. IFA  ma zastosowanie dla certyfikacji indywidualnej (opcja 1) oraz dla Grup Producenckich (opcja 2). 

Procedura certyfikacji: 

Na początku producent powinien uzupełnić odpowiednie dane w formularzu rejestracyjnym. Są to między innymi dane tj. nazwa producenta, rodzaj i powierzchnia uprawy itp. Po przesłaniu uzupełnionego formularza jednostka certyfikująca rejestruje producenta w bazie GLOBALG.A.P. dostarczając tym samym numer identyfikujący GGN, jeżeli producent jeszcze takiego numeru nie posiada. 

Inspekcja / audyt zostanie przeprowadzona przez kompetentnego audytora uznanego przez  GLOBALG.A.P.  Po zakończeniu oceny, jednostka dokona przeglądu, a następnie zostanie wydana decyzja w sprawie  certyfikacji.   

Agro Quality Support (AQS) Polska to zespół audytorów, który posiada wieloletnie doświadczenie z pracą ze standardem GLOBALG.A.P. Nasza ocena pozwoli sprawdzić czy dobrze - zgodnie z wymaganiami standardu GLOBALG.A.P. zarządzasz swoim gospodarstwem oraz co jeszcze możesz zrobić aby poprawić bezpieczeństwo i jakość swoich produktów. Certyfikat GLOBALG.A.P. zagwarantuje Twojemu gospodarstwu międzynarodową rozpoznawalność wśród obecnych i potencjalnych klientów – odbiorców warzyw i owoców, zbóż i innych produktów pochodzenia rolniczego.