System HACCP odnosi się do każdej, dowolnej wielkości organizacji, która znajduje się w dowolnym miejscu w łańcuchu żywnościowym.  Jeżeli Twoja firma produkuje, przetwarza lub zajmuje się żywnością i chcesz wykazać swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności, możesz skorzystać z certyfikacji HACCP.  System HACCP stanowi podstawę dla innych norm bezpieczeństwa żywności i systemów certyfikacji, takich jak ISO /FSCC 22 000, BRC czy IFS. Certyfikacja systemu HACCP nie jest procesem akredytowanym, jednak uzyskany certyfikat pokazuje Twoim klientom i partnerom w biznesie, że stosując odpowiednie  procesy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, szanujesz  zdrowie i życie odbiorców swoich produktów rolno-spożywczych. 

HACCP opiera się na siedmiu zasadach:

  • Przeprowadzenie analizy biologicznych, chemicznych i fizycznych zagrożeń w żywności
  • Określenie krytycznych punktów kontroli
  • Ustalenie limitów krytycznych
  • Ustanowienie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli 
  • Ustalenie działań korygujących
  • Ustanowienie procedury weryfikacji, aby potwierdzić, że system HACCP działa skutecznie
  • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji

Brak właściwego obchodzenia się z żywnością np. w trakcie jej produkcji czy przechowywania, może powodować choroby,  a nawet śmierć, a każda firma, która zajmuje się żywnością ma obowiązek zapewnić jej bezpieczeństwo.  Dzięki certyfikacji systemu HACCP możesz wykazać, że wprowadziłeś rygorystyczne procesy bezpieczeństwa żywności zapewniając ochronę swoim klientom, a tym samym swoją reputację w biznesie.  

Współpracując z nami możesz czerpać korzyści z certyfikacji systemu HACCP, poprawiając analizę zagrożeń i procesy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, spełniając wymagania aktualnych oraz potencjalnych klientów.