OPIS METODY BADANIA

Metoda badań penetracyjnych opiera się na wykorzystaniu zjawiska włoskowatości - wnikania cieczy w nieciągłości powierzchniowe wbrew sile ciężkości.  Pozwala ona wykryć niezgodności takie jak: pęknięcia, porowatości, zakucia, rozwarstwienia, naderwania, nieszczelności oraz wiele innych nieciągłości otwartych do powierzchni.


ZASTOSOWANIE BADAŃ PENETRACYJNYCH

Badania penetracyjne można stosować w gałęziach przemysłu takich jak: budownictwo, motoryzacja, energetyka (budowa i eksploatacja elektrowni) oraz lotnictwo,  na różnych etapach produkcji i eksploatacji wyrobów. Ograniczeniem tej metody badań jest porowatość oraz  chropowatość powierzchni.

RODZAJE BADAŃ PENETRACYJNYCH

  • Badanie penetracyjne barwne
  • Badania penetracyjne fluorescencyjne