OPIS METODY BADANIA

Badania radiograficzne zalicza się do objętościowych metod badań nieniszczących. Metoda ta wykorzystuje zjawisko pochłaniania promieniowania przez obiekt poddawany  badaniu i rejestracji obrazu prześwietlanego obiektu na kliszy radiograficznej. Badania radiograficzne umożliwiają wykrycie wad wewnętrznych takich, jak: pęknięcia, porowatości, jamy skurczowe oraz wtrącenia obcych materiałów. 


ZASTOSOWANIE BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH

Badania radiograficzne stosować można w procesie produkcji, jak i podczas eksploatacji, w przemyśle motoryzacyjnym, petrochemicznych i wielu innych. 

RODZAJE BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH

  • Badanie radiograficzne z zastosowaniem promieniowania gamma
  • Badanie radiograficzne z zastosowaniem promieniowania X