SZKOLENIE I CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH 

WG PN-EN ISO 9712:2012 

Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny Personelu Badań Nieniszczących w systemie UDT-Cert działa w Spółce od 2002 r. w wyniku nominacji Jednostki Certyfikacyjnej UDT-Cert, uzyskanej na podstawie posiadanych, odpowiednio udokumentowanych i sprawdzonych kompetencji. Ośrodek posiada uznania CO/NDT/Sz/06/15 i CO/NDT/Egz/06/15.

Zasady funkcjonowania Ośrodka regulują stosowne porozumienia z Urzędem Dozoru Technicznego, a prowadzone kursy badań i organizowane egzaminy na certyfikaty spełniają wymagania Jednostki Certyfikacyjnej.

Szkolenie VT, PT i RT

Ośrodek Szkoleniowy prowadzi szkolenia w metodach wizualnej (szkolenie VT), radiograficznej (RT) i penetracyjnej (PT). Uczestnicy kursów szkoleniowych mogą (ale nie muszą) ubiegać się o certyfikat UDT-Cert. Jeśli uczestnik zamierza uzyskać certyfikat według PN-EN ISO 9712:2012, powinien złożyć odpowiednią aplikację w Jednostce Certyfikującej UDT-Cert (www.udt.gov.pl). Nasz Ośrodek organizuje wtedy egzamin w uzgodnionym terminie – zazwyczaj następnego dnia po zakończeniu kursu. 


ZAPLECZE KURSOWE

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Spółki przy ulicy Chełmżyńskiej 194 w Warszawie. Do dyspozycji słuchaczy przeznaczona jest sala wykładowa z pomocami audiowizualnymi, a także pracownia badawcza i spawalnicza. Ośrodek posiada wyjątkowo bogate zaplecze techniczne. Podczas zajęć uczestnicy szkolenia NDT wyposażani są w niezbędne materiały szkoleniowe. Na czas szkolenia do ich dyspozycji są także wszelkie normy i podobne dokumenty oraz zbiór próbek wzorcowych. Dla uczestników kursów spoza Warszawy istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu pracowniczy niedaleko ośrodka.
 

PRZEBIEG PROCESU SZKOLENIA

Trzon zespołu wykładowców i instruktorów stanowi kadra techniczna Spółki: zespół naszych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w nadzorach spawalniczych, a także w organizowaniu i prowadzeniu kursów szkoleniowych. Wszyscy wykładowcy są zawodowo czynnymi praktykami, posiadającymi szereg certyfikatów personalnych, takich jak certyfikaty UDT i wiele innych.
Programy szkoleń opracowywane są na podstawie sylabusów UDT-Cert i są wzbogacone o osobiste doświadczenia zawodowe kadry wykładowczej. Wszystkie zajęcia prowadzone są z instruktażem wprowadzającym z zakresu bezpieczeństwa pracy i szkoleń. Rozkład zajęć jest znany uczestnikom przez cały cykl szkolenia NDT, a stopień realizacji programu i postępy w nauce są weryfikowane na bieżąco, wówczas gdy trwa jeszcze szkolenie personelu badań. 

NABÓR

Szkolenie VT i PT może ukończyć każda zainteresowana osoba. Z kolei człowiek chcący odbyć szkolenie RT powinien dodatkowo posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy przy promieniowaniu jonizującym. We wszystkich przypadkach wymagana jest rejestracja uczestnika i uregulowanie opłaty za kursy badań.

W zależności od rodzaju kursy, obejmują następujące ilość godzin zajęć:

L.PRodzaj kursuWymiar [godz.]
1RT187
2RT298
3RTI60
4RT 2R24
5PT1/243
6PT 2R16
7VT1/243
8VT2p16
9VT2R16
10VT325


Plan kursow NDT 2019.pdf

Karta zgłoszenia na szkolenie.docx

Cennik kursów dla personelu badań nieniszczących.pdf