OPIS METODY BADANIA

Wykonywanie badań tą techniką polega na wprowadzeniu fal ultradźwiękowych do badanego obiektu za pomocą głowicy ultradźwiękowej. W materiale badanym, rozchodząc się, fale dają sygnał przepuszczalny (tzw. technika przepuszczania/cienia) blub sygnał odbity od powierzchni lub od nieciągłości (technika echa), który wraca do głowicy i po przetworzeniu na drgania elektryczne jest obserwowany jako impulsy na ekranie defektoskopu. W badaniach ultradźwiękowych stosujemy głowice pojedyncze głowice podwójne lub oddzielne.

ZASTOSOWANIE BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH

Badania ultradźwiękowe dają szerokie spektrum zastosowań w przemyśle metalurgicznym, energetycznym, kolejowym, lotniczym oraz w branżach pokrewnych również opartych na spawalnictwie. Badania UT są wykorzystywane podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej lub okresowej w trakcie eksploatacji. Technika ta jest stosowana przy badaniu obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych, takich jak m.in. blachy, odlewy, pręty, odkuwki oraz przy badaniu złączy spawanych.

Badania ultradźwiękowe to obok radiografii kolejna metoda pozwalająca na wykrywanie niezgodności wewnątrz materiału. W przeciwieństwie do badań radiograficznych, badania UT są szybsze i bezpieczne dla organizmu ludzkiego. Koszt zakupu aparatury i środków badawczych jest niższy, niż w przypadku badań RT, co przekłada się na niższy koszt badania. Ponadto nie wymagają obustronnego dostępu do badanej powierzchni.  Metoda ta może być stosowana jedynie do badania elementów o grubości powyżej 8 mm. 

Z tego powodu badania UT są szczególnie przydatne do badania grubych elementów. Najlepszą wykrywalność osiąga się dla nieciągłości płaskich takich jak: pęknięcia, przyklejenia i braki przetopów czy rozwarstwienia.

Badania ultradźwiękowe doskonale nadają się do pomiaru grubości urządzeń będących w ciągłej eksploatacji. Dzięki przeprowadzaniu inspekcji w stałych odstępach czasowych można monitorować stopień zużycia danych podzespołów lub całej maszyny.