Bezpieczeństwo i ochrona żywności

Bezpieczeństwo żywności i ochrona żywności obejmuje przygotowywanie, obsługę, dystrybucję i przechowywanie żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami. Skuteczne systemy kontroli żywności chronią konsumentów i zapewniają, że producenci i dostawcy zaangażowani w łańcuch żywnościowy wypełniają swoje zobowiązania.

Globalne trendy takie jak: zmiany klimatu, urbanizacja, zmieniająca się sytuacja demograficzna, stawiają nowe wymagania na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Radzenie sobie z tymi wyzwaniami jest niezbędne w celu zapewnienia, że dostawcy i producenci dostarczają żywność zapewniając jej bezpieczeństwo i ochronę.

Bezpieczeństwo i ochrona żywności

Kiwa jest jedną z wiodących, akredytowanych jednostek certyfikujących produkty spożywcze na świecie. Oferujemy usługi w zakresie projektowania, wdrażania, audytowania i monitorowania norm, które zapewniają bezpieczeństwo i pewność w całym międzynarodowym łańcuchu dostaw żywności.

Kiwa zapewnia certyfikację dla wielu systemów na całym świecie, w tym BRCGS - wiodącego globalnego standardu uznawanego przez tysiące klientów na całym świecie.

Nasze usługi w zakresie Bezpieczeństwa i ochrony żywności