Bezpieczeństwo i ochrona żywności

Bezpieczeństwo żywności i ochrona żywności obejmuje przygotowywanie, obsługę, dystrybucję i przechowywanie żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami. Skuteczne systemy kontroli żywności chronią konsumentów i zapewniają, że producenci i dostawcy zaangażowani w łańcuch żywnościowy wypełniają swoje zobowiązania.

Globalne trendy takie jak: zmiany klimatu, urbanizacja, zmieniająca się sytuacja demograficzna, stawiają nowe wymagania na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Radzenie sobie z tymi wyzwaniami jest niezbędne w celu zapewnienia, że dostawcy i producenci dostarczają żywność zapewniając jej bezpieczeństwo i ochronę.

Bezpieczeństwo i ochrona żywności

Kiwa jest jedną z wiodących, akredytowanych jednostek certyfikujących produkty spożywcze na świecie. Oferujemy usługi w zakresie projektowania, wdrażania, audytowania i monitorowania norm, które zapewniają bezpieczeństwo i pewność w całym międzynarodowym łańcuchu dostaw żywności.

Kiwa zapewnia certyfikację dla wielu systemów na całym świecie, w tym BRCGS - wiodącego globalnego standardu uznawanego przez tysiące klientów na całym świecie.

Nasze usługi w zakresie Bezpieczeństwa i ochrony żywności

 • BRC

  BRC to uznany globalny standard bezpieczeństwa żywności.
  Pokaż
 • Certyfikacja systemu HACCP - sprawdź czy analiza zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli jest dobrze opracowana i wdrożona w Twojej firmie.
  Pokaż
 • IFS Food - standard certyfikacji dla zakładów produkcji i/lub przetwórstwa żywności.
  Pokaż
 • GMP + to standard certyfikacji systemów zapewnienia jakości w branży pasz dla zwierząt i zapewnia bezpieczeństwo pasz na etapie produkcji / przetwarzania oraz na etapie transportu.
  Pokaż
 • Agro Quality Support Polska realizuje audyty drugiej strony - na zlecenie dużych i małych sieci handlowych, przetwórni spożywczych, dystrybutorów oraz innych uczestników łańcucha dostaw w branży rolno-spożywczej.
  Pokaż
 • Standard CoC jest niezbędny, aby zapewnić segregację i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw certyfikowanych produktów GLOBALG.A.P. Przejrzystość w całym łańcuchu dostaw zapewnia integralność i buduje zaufanie do produktu.
  Pokaż