Dobrostan zwierząt

Gdy hodujesz lub handlujesz zwierzętami w sposób profesjonalny, musisz przestrzegać zasad zapewniających dobrostan i zdrowie zwierząt. Zasady dotyczą na przykład utrzymywania zwierząt, opieki nad nimi, hodowli oraz odseparowania zwierząt.

Dobrostan zwierząt

Kiwa ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu systemów jakości, audytowania i certyfikacji firm w obszarze dobrostanu zwierząt na całym świecie - nie tylko w sektorze pierwotnym, ale także w rzeźniach, przetwórstwie mięsnym, handlu detalicznym itp. Jesteśmy Twoim wiarygodnym partnerem w dziedzinie dobrostanu zwierząt!

Nasze usługi w zakresie dobrostanu zwierząt

Kiwa działa w różnych krajach w dziedzinie certyfikacji dobrostanu zwierząt. Odwiedź naszą globalną stronę internetową, aby dowiedzieć się, w których krajach Kiwa oferuje te usługi lub skontaktuj się z nami.