Diagnostyka maszyn i urządzeń przeprowadzana przez laboratorium Kiwa Inspecta Polska

Posiadamy najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe renomowanych firm

 

Badania diagnostyczne przeprowadzane są przez specjalistów posiadających wszechstronne, wieloletnie doświadczenie. Stosujemy najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe renomowanych firm, w tym wielokanałowe komputerowe systemy pomiarowe drgań, parametrów procesowych. Zastosowanie w każdym przypadku specjalistyczne oprogramowanie ułatwia przeprowadzanie wszechstronnych analiz. Wyniki pomiarów z analizatorów cyfrowych wprowadzane są do diagnostycznej sieciowej bazy danych.

Specjalizujemy się w ocenie stanu technicznego maszyn wirnikowych naszych Klientów. W tym celu stosujemy równolegle kilka technologii badawczych. Pozwala to na wykrywanie wielu nieprawidłowości już w ich początkowym stadium, a to z kolei pozwala naszym Klientom na odpowiednio wczesne zaplanowanie i przeprowadzenie napraw. Dzięki temu unika się szeregu awarii i pozwala na istotne zmniejszenie kosztów.

Szeroko propagujemy serwis diagnostyczny polegający na wykonywaniu systematycznych badań profilaktycznych w zakresie właściwym dla konstrukcji, warunków pracy i wymaganej przez proces produkcyjny niezawodności maszyn. Uczestniczymy również w badaniach przed postojami technologicznymi, które (w przypadku braku monitoringu drganiowego) pozwalają wskazać jakie czynności serwisowe należałoby wykonać.

Badania przed planowanymi remontami pokazują w sposób obiektywny, jaki jest stan urządzenia i czy nie ma przesłanek do zmiany planu - rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu prac.

Badania po remontach szczególnie odpowiedzialnych i skomplikowanych maszyn powinny być wykonywane już od pierwszego uruchomienia. Specjalistyczna aparatura pozwala wówczas szybko wykrywać usterki dając możliwość przerwania uruchomienia, wykonania odpowiednich napraw i korekt i niedopuszczenia do rozległych uszkodzeń. Niezależnie od tego, precyzyjne wyniki badań wykonywanych przez niezależną firmę mogę być podstawą do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy właścicielem a wykonawcą remontu.