Badania nieniszczące wykonywane w Laboratorium Kiwa Inspecta Polska

Nasze laboratorium spełnia wymagania PN-EN ISO / IEC 17025, jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz posiada uznanie American Society od Mechanical Engineers jako podwykonawca w zakresie NDT.

 

Pracownicy laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach  złączy spawanych i materiałów a ich kwalifikacje są zgodne z wymaganiami normy ISO 9712 oraz przepisami dotyczącymi badania połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU.