Pełna oferta badań

Zapoznaj się z naszymi usługami, wybierając swój rynek poniżej lub wprowadź słowo kluczowe, aby uzyskać listę odpowiednich usług. 

  • Niezależni
  • Rzetelni
  • Wysoko wykwalifikowani
Filtry
Rynek
Usługi
Metody stosowane przy wyważaniu wirników maszyn

Wyważeniem mogą być objęte np. generatory turbozespołów parowych, wentylatory,  dmuchawy i itd. Kiwa Polska posiada doświadczony personel w Wydziale Diagnostyki. Zapraszamy do współpracy.

Więcej
Technologia centrowania laserowego sprzęgieł maszyn z wałami poziomymi

Dzięki diagnostyce realizowanej przez Kiwa Polska, możecie Państwo zapewnić dalsze poprawne użytkowanie swojego wyposażenia.

Więcej
Pomiar i ocena drgań maszyn dla stabilnych parametrów pracy

Metodologia stosowanych badań dotyczy maszyn takich jak turbozespoły, wentylatory, pompy, dmuchawy, silniki elektryczne dla stabilnych parametrów roboczych. 

Więcej
Test Heubach'a

Test Heubach’a stosowany jest do określania jakości zaprawionych nasion – mówi o ilości wolnego pyłu uwalnianego w określonych warunkach z ziaren zaprawionych. Wymaganie jest szczególnie istotne dla monitoringu w systemie certyfikacji ESTA.

Więcej
Metody pomiaru i rejestracji parametrów procesowych maszyn

Pomiary parametrów procesowych maszyn mają na celu sprawdzenie korelacji drgań z wartościami innych parametrów pracy takich jak obciążenie, ciśnienia, pobór prądu, przepływ czynnika w układach pompowych, wysterowanie kierownic wentylatorów itd.

Więcej
Badania charakterystyk metrologicznych czujników i wyposażenia pomiarowego

Dzięki tym badaniom diagnostycznym w Kiwa Polska możliwe jest testowanie czujników pomiarowych i przyrządów pomiarowych dla sygnału przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia drgań.

Więcej
Metoda optycznych pomiarów niwelacyjnych linii wałów maszyn wirnikowych

Pomiary te usprawniają prace remontowe. Zachęcamy do skorzystania z oferty diagnostycznej realizowanej przez Kiwa Polska.

Więcej
Metoda optycznych pomiarów niwelacyjnych maszyn

Optyczne pomiary niwelacyjne maszyn wirnikowych (takich jaki turbozespoły) wykonywana przez specjalistów Kiwa Polska mają na celu monitoring odkształceń cieplnych korpusów i linii wałów pod obciążeniem roboczym.

Więcej
Pomiar i rejestracja charakterystyk drgań maszyn w zmiennych warunkach pracy

Kiwa Polska wykonuje diagnozę metod pomiaru i rejestracji charakterystyk drgań maszyn w zmiennych warunkach pracy np. w trakcie rozruchu turbogeneratora i jego badań funkcjonalnych.  

Więcej
Badania szczelności armatury metodami ultradźwiękowymi

Technika badania szczelności armatury metodami ultradźwiękowymi w Kiwa Polska dotyczy wykonywania badań szczelności np. układów chłodzenia generatorów i układów nadciśnieniowych (podciśnieniowych) z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej.

Więcej
Badania opakowań

Badania opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Usługa doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych oraz weryfikacja terminu przydatności produktu do spożycia.

Więcej
Pomiary przemieszczeń cieplnych kadłubów turbin parowych

Pomiary przemieszczeń cieplnych wykonywane są w celu potwierdzenia prawidłowości prowadzenia kadłubów turbin po powierzchniach ślizgowych i oceny stanu klinów prowadzących.

Więcej