Co to jest certyfikacja?

Certyfikacja to potwierdzenie pewnych cech przedmiotu (produktu), procesu, osoby lub organizacji. W większości przypadków potwierdzenie to uzyskuje się poprzez jakiś rodzaj zewnętrznego przeglądu, oceny lub audytu. W związku z tym akredytowana lub upoważniona osoba lub agencja ocenia i weryfikuje (i potwierdza na piśmie poprzez wydanie certyfikatu) atrybuty, cechy, jakość, kwalifikacje lub status czegoś bądź kogoś. Ocena i weryfikacja zgodne są z ustalonymi wymogami lub normami.