Dlaczego powinienem poddać się certyfikacji?

Certyfikacja tworzy zaufanie. Zaufanie do Twoich produktów, usług, procesów (zarządzania) i pracowników. Posiadany certyfikat pozwala wykazać, że organizacja lub firma działa w sposób wydajny i bezpieczny, że dobrze zarządza pracą i procesami roboczymi i że dąży do zrównoważonego rozwoju. Certyfikat pomaga ograniczyć ryzyko, poprawić jakość organizacji lub firmy i zyskiwać więcej zadowolonych klientów. Zadaniem niezależnej strony trzeciej, jaką jest Kiwa, jest dopilnowanie, aby tak było bez przerwy.

Poza tworzeniem zaufania są jeszcze dodatkowe powody, dla których warto przeprowadzić certyfikację.