W jakich sprawach mogę zwrócić się do Kiwy z prośbą o doradztwo?

Kiwa oferuje usługi doradztwa i wsparcia w wielu różnych dziedzinach specjalizacji. Oferujemy całkowicie niezależną i dogłębną wiedzę, sieć o zasięgu branżowym oraz innowacje, które mogą pomóc w rozwoju Twojej firmy. Oto tylko kilka przykładów tematów, jakich mogą dotyczyć konsultacje. Wpisz szukany termin w polu wyszukiwania, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w czym możemy Ci pomóc. 

  • Zdrowie aktywów – od wymiany części składowych po zabezpieczenie aktywów przed zmęczeniem materiału, awarią lub korozją.

  • Analizy infrastruktury – od analizy asfaltu i betonu po analizę projektów mostów pod kątem obciążenia i wytrzymałości.

  • Zarządzanie przeglądami i utrzymaniem na podstawie ryzyka dla wszystkich rodzajów instalacji, sieci (energetycznych) i procesów.

  • Nieruchomości (budynki) – usługi obejmujące pełny cykl życiowy. Przykładowo: konsultacje techniczne, doradztwo w zakresie właściwej konserwacji, analiza potrzeb pod kątem wymaganych napraw, rozwiązania dla dachów i fasad, zużycie, wpływ na środowisko i zarządzanie projektami budowlanymi (również na obszarach zagrożonych trzęsieniem ziemi).

  • Energia, gazy i woda (pitna): ocena i badanie systemów (dystrybucji), konstrukcje i programy utrzymania.

  • Integralność mechaniczna w odniesieniu do wszelkiego rodzaju instalacji, od badania awarii, oceny stanu i żywotności, aż po analizę naprężeń i wytrzymałości i analizę z zakresu mechaniki powstawania pęknięć.

  • Substancje niebezpieczne – od oceny ryzyka związanego z azbestem po szybkie badania materiałów niebezpiecznych, usługi monitorowania i doradztwo w zakresie demontażu i rozbiórki.

  • Materiały, na przykład polimery – analiza szkód, doradztwo w zakresie usprawniania rurociągów