Badania niszczące przeprowadzane przez Laboratorium Kiwa Inspecta Polska

NISZCZĄCE (WYTRZYMAŁOŚCIOWE I METALOGRAFICZNE):

  • Próby rozciągania metali
  • Próby udarności metali
  • Próby zginania metali
  • Próby łamania metali
  • Badanie twardości twardościomierzem stacjonarnym
  • Badanie technologiczne rur

INNE BADANIA MATERIAŁOWE:

  • Pomiar zawartości ferrytu
  • Badanie odporności na korozję międzykrystaliczną
  • Badanie składu chemicznego stopów metali metodą spektrometrii  rentgenowskiej (PMI)
  • Badanie twardość twardościomierzem przenośnym

Nasze laboratorium spełnia wymagania PN-EN ISO / IEC 17025, jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz posiada uznanie American Society od Mechanical Engineers jako podwykonawca w zakresie NDT.

Pracownicy laboratorium posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach  złączy spawanych i materiałów a ich kwalifikacje są zgodne z wymaganiami normy ISO 9712 oraz przepisami dotyczącymi badania połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU.