• Vilken kategori är min panna?

  Pannor delas in i fyra kategorier i AFS 2017:3. Med vårt test får du reda på vilken kategori din panna tillhör. Det hjälper dig att välja rätt utbildning och certifiering.

  Läs mer
 • Pannoperatörsutbildningar

  Kiwa Inspecta erbjuder olika typer av pannoperatörsutbildningar som omfattar de kunskapskrav som anges i AFS 2017:3 bilaga 2.

  Läs mer
 • E-learning - Pannoperatörsutbildning

  För att få övervaka en panna i kategori 4 måste du klara ett teoretiskt kunskapstest vid personcertifieringen. Den här webbutbildningen ger dig kompletterande kunskaper inför certifieringen.

  Läs mer
 • Certifiering av pannoperatörer

  I AFS 2017:3 införs ett krav på certifiering av pannoperatörer kategori I-IV. Certifieringen innebär att du genom ett skriftligt prov visar att du har nödvändig teoretisk kunskap för att uppfylla kraven. Certifieringen måste utfärdas av ett för uppgiften ackrediterat certifieringsorgan.

  Läs mer