Pannoperatörsutbildning

Kiwa Inspecta erbjuder olika former och typer av pannoperatörsutbildningar – nu även på distans. Du som deltagare kan koppla upp dig hemifrån eller från jobbet och ta del av den kunskap våra lärare ger. Naturligtvis hjälper vi fortfarande ditt företag på plats också om ni hellre vill det. Kurserna omfattar kunskapskrav som anges i AFS 2017:3 bilaga 2.

 • Pannoperatörsutbildning

  Gå en lärarledd utbildning - i klassrum eller på distans.

  Visa
 • E-learning: Pannoperatörsutbildning

  Gå pannoperatörsutbildning (kategori 4) som e-learning.

  Visa

E-learning: Lyftutbildningar

Våra mest populära lyftutbildningar finns också som e-learning. De är utformade efter gällande regler och krav, precis som våra andra kurser. Fördelen med e-learning är att du går utbildningen via din dator, när och var det passar dig.

 • E-learning: Säkra Lyft

  Gå Säkra lyft-utbildningen som e-learning

  Läs mer
 • E-learning: Säkra lyft - Repetition

  Gå en repetitionskurs som e-learning.

  Visa
 • E-learning: Förarkurs mobila arbetsplattformar

  Gå en förarkurs för skylifts som e-learning.

  Visa

Webinarier

 


Tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner med Mikael Lorentzon, Kiwa Inspecta

När: Fredag den 15:e januari  kl. 13.00-14.00

Livslängden för armerade betongkonstruktioner påverkas starkt av utförande och vilka miljöer de exponeras för. Tillståndsbedömningar utförs i syftet att avgöra betongens beständighet och därmed konstruktionens status resterande livslängd. Ett viktigt moment är tex att ta reda på om armeringen fortfarande är korrosionsskyddad av omgivande betong och att den därmed kan upprätthålla sin bärförmåga över tid. Vi beskriver hur tillståndsbedömningar utförs och hur den här typen av kontroller kan användas för att utföra åtgärder i tid alternativt ta beslut om att riva och bygga nytt.

Boka här

Lyftanordningar - Vilka Säkerhetskrav gäller? Webinaire med Marie Samuelsson, Gigasense

När: Fredag 29:e januari kl 13.00-14.00

Vad blir konsekvensen om du inte följer regelverket? Varför ska du följa regelverket? Visst vill vi att vår kollega, man, dotter m fl. skulle komma hem efter arbetsdagens slut?
Tyvärr levererar vi fortfarande säkerhetslösningar som inte uppfyller funktionssäkerhetskraven enligt gällande standard. Marie ger i sitt föredrag exempel på situationer där överlastskydd av hög kvalitet, men som inte är funktionssäkra, kan fallera.

Boka här!

Vikten av stålbyggnadskontroll med Stefan Holmberg, Kiwa Inspecta

När: Fredag 12:e februari kl 13.00-14.00

Vad säger egentligen Plan- och bygglagen? Vad måste göras och vad är frivilligt. Kontroll vid nytillverkning Kontroll vid montage, stickprovskontroll och fortlöpande tillsyn. Stefan Holmberg är en av våra mest anlitade stålkontrollanter och har erfarenhet ifrån en mängd branscher från norr till söder.

Boka här!

Egenkontroll  - Kontroller när inte tredjepart behövs, Christina Persson i från Kiwa. 

När: Fredag 26:e februari kl 13.00-14.00

För tryckbärande anordningar i kat I och §8 i AFS 2016:1 krävs det inte tredjepartskontroll.  Vad gäller då? Är det samma tekniska krav på ett tryckkärl i kategori I som för ett i kategori III? Säger rörledningsstandarden EN 13480 något om hur man ska prova en rörledning som klassas i §8? Christina Persson håller utbildningar i ämnet. Här får vi en snabbkurs.

Boka här!