Pannoperatörsutbildning

Kiwa Inspecta erbjuder olika former och typer av pannoperatörsutbildningar – nu även på distans. Du som deltagare kan koppla upp dig hemifrån eller från jobbet och ta del av den kunskap våra lärare ger. Naturligtvis hjälper vi fortfarande ditt företag på plats också om ni hellre vill det. Kurserna omfattar kunskapskrav som anges i AFS 2017:3 bilaga 2.

 • Pannoperatörsutbildning

  Gå en lärarledd utbildning - i klassrum eller på distans.

  Visa
 • E-learning: Pannoperatörsutbildning

  Gå pannoperatörsutbildning (kategori 4) som e-learning.

  Visa

E-learning: Lyftutbildningar

Våra mest populära lyftutbildningar finns också som e-learning. De är utformade efter gällande regler och krav, precis som våra andra kurser. Fördelen med e-learning är att du går utbildningen via din dator, när och var det passar dig.

 • E-learning: Säkra Lyft

  Gå Säkra lyft-utbildningen som e-learning

  Läs mer
 • E-learning: Säkra lyft - Repetition

  Gå en repetitionskurs som e-learning.

  Visa
 • E-learning: Förarkurs mobila arbetsplattformar

  Gå en förarkurs för skylifts som e-learning.

  Visa

Webinarier

Fredag 12:e juni: Certifieringen - vad händer sen?

Boka här

När: Fredag den 12:e juni, kl. 13–14

När certifieringen är klar, vad sker efter det? Ett certifikat för pannoperatörer gäller under 5 år från och med det datum som certifikatet utfärdats.

Under certifikatets giltighetstid skall det även rapporteras in uppgifter till ertifieringsorganet för att certifikatet fortsatt skall vara giltigt.

Efter 5 år görs en ny ansökan. Vad är det som behövs? Vad krävs av pannoperatören men också av arbetsgivaren för att certifikatet skall kunna vara giltigt under certifikatsperioden och hur kommer en förnyelse av ett certifikat gå till?

Boka här

 


Tisdag 23:e juni: ”Nya” Föreskriften 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”  - vet du vad som gäller?

Boka här

När: Tisdag den 23:e juni, kl. 13-14.30

Arbetsmiljöverkets föreskrift "Användning och kontroll av trycksatta anordningar", som började att gälla den 1:a december i 2017 innebär en del nyheter, ex: krav på fortlöpande tillsyn, FLT, krav på livslängdsjournaler, krav på besiktning av (vissa) värmeväxlare i undercentraler samt krav på certifiering av pannoperatörer. Det blir också tydligare och mer omfattande krav på dokumentation samt tydligare kring sanktionsavgifter.

Är du redan insatt men har frågor – passa på. Är du orolig att du missat något – häng på. Vill du bara ha en refresh – haka på.

Boka här