Pannoperatörsutbildning

Kiwa Inspecta erbjuder olika former och typer av pannoperatörsutbildningar – nu även på distans. Du som deltagare kan koppla upp dig hemifrån eller från jobbet och ta del av den kunskap våra lärare ger. Naturligtvis hjälper vi fortfarande ditt företag på plats också om ni hellre vill det. Kurserna omfattar kunskapskrav som anges i AFS 2017:3 bilaga 2.

 • Pannoperatörsutbildning

  Gå en lärarledd utbildning - i klassrum eller på distans.

  Visa
 • E-learning: Pannoperatörsutbildning

  Gå pannoperatörsutbildning (kategori 4) som e-learning.

  Visa

E-learning: Lyftutbildningar

Våra mest populära lyftutbildningar finns också som e-learning. De är utformade efter gällande regler och krav, precis som våra andra kurser. Fördelen med e-learning är att du går utbildningen via din dator, när och var det passar dig.

 • E-learning: Säkra Lyft

  Gå Säkra lyft-utbildningen som e-learning

  Läs mer
 • E-learning: Säkra lyft - Repetition

  Gå en repetitionskurs som e-learning.

  Visa
 • E-learning: Förarkurs mobila arbetsplattformar

  Gå en förarkurs för skylifts som e-learning.

  Visa

Webbinarier

 

 


ATEX Användardirektiv med Ulrik Schmatz, Kiwa Inspecta

När: Fredag 16 april 2021 13.00-14.00

ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006 inom EU och regleras nu via arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3.

Alla anläggningar där en explosionsfarlig miljö kan förekomma ska ha en riskbedömning och en zonklassning av arbetsplatsen via ett explosionsskyddsdokument.
Många verksamheter kan omfattas av ATEX: Energibolag, processindustrier, livsmedelsindustrier, reningsverk eller ett snickeri.
Vår ATEX-expert Ulrik Schmatz ger en sammanfattning av det viktigaste i direktivet, svarar på frågor och hjälper dig att komma igång med ditt arbete.

Boka här!

 

Säker kemikaliehantering med Milvi Rohtla, Kiwa inspecta

När: Fredag 23 april 2021 13.00-14.00

Beroende på vilken roll du har inom kemikaliehantering gäller olika regler och olika krav ställs. Vi ger en översikt över vilka roller du kan ha och vilka regler och krav som följer med din roll.
Vi ger en introduktion i vilka farorna är med kemikalier både fysikaliskt och hälso- och miljömässigt. Vi visar hur du kan förebygga exponering och skador genom att ta till dig den information som ges i säkerhetsdatablad från kemikalieleverantörerna.
Slutligen berättar vi lite om förebyggande arbete för att kunna arbeta säkert med kemikalier, såsom riskbedömning av kemikaliehanteringen, planering av arbetsmetoder och arbetsställe.

Boka här!