Vilken kategori är min panna?

Pannor delas in i fyra klasser i AFS 2017:3. Genom att svara på frågorna nedan får du reda på vilken klass din panna tillhör.