Tillverkningsindustri

Som entreprenör inom tillverkningsindustrin ställs du inför höga krav från intressenter och kunder på en alltmer globaliserad marknad. Leverantörskedjorna sträcker sig långt och involverar många underleverantörer. Allt måste fungera perfekt, på en hög kvalitetsnivå, utan avbrott, inom budget och enligt schema. Kiwa är väl medvetna om dina behov; våra välutbildade och erfarna experter kan hjälpa dig med leverantörsinspektioner, kvalitetsbedömningar, svetsarkvalificering, NDT och PED-tjänster.

Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 2014/68/EU och ISO 9001

I Europa är direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 2014/68/EU till för att garantera säkerheten för tryckbärande anordningar och är därför oumbärligt för tillverkningsindustrin. PED omfattar tryckbärande anordningar genom konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse. Genom att erhålla ett PED-godkännande visar du dina kunder att dina produkter är säkra att använda och att du värdesätter kvalitet.

PED består av många moduler som beror på komplexiteten och risken som är kopplad till objektet eller kärlet. Kiwa kan hjälpa dig under designfasen och konstruktionsfasen. Detta kan ske genom inspektion av enstaka enheter eller certifiering av flera eller massproducerade komponenter.

Depositphotos_146675033_XL.jpg

Additiv tillverkning eller 3D-printing

Tillförlitlighetsbedömning av processer och produkter för additiv tillverkning (AM) eller 3D-printning behövs för att skapa en förtroendekedja genom tillverkningsprocesserna och förkorta tiden till marknaden för dessa produkter. Vi tror att AM kommer att bli en vanlig industriell produktionsteknik inom en snar framtid. Ju snabbare den förbättrar sin tillförlitlighet och marknadsacceptans, desto snabbare kommer denna framtid att bli verklighet. Det är därför som certifiering av produkt- och processkvalitet för AM är möjlig inom Kiwa.

Våra tjänster för tillverkningsindustrin

 • EEMUA 159 innehåller riktlinjer för kontroll, underhåll och reparation av lagringstankar ovan mark. Med en EEMUA-utvärdering kan du vara säker på att dina lagringstankar håller hög kvalitet.
  Visa
 • Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.
  Visa
 • Spara pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa
 • ISAAC är en programvara för att utföra brottmekaniska beräkningar samt skadetålighetsanalyser. Det inkluderar procedurer för både spricktillväxtberäkningar och acceptansbedömningar för ett stort antal geometrier.
  Visa
 • Genom att certifiera svetsprocessen enligt ISO 3834 får du tillgång till en större marknad, ökad svetskvalitet och ett bevis på er svetskompetens.
  Visa
 • Genom vårt partnerskap med TÜV SÜD Industrie Service GmbH tillhandahåller vi alla nödvändiga AIA-inspektionstjänster för pannor och tryckkärl för att uppfylla ASME BPVC-kraven.
  Visa
 • ISO 3834 är ett ramverk som beskriver hur man kan åstadkomma ett väl fungerande kvalitetssystem vid svetsande verksamhet. En viktig hörnsten är att svetsande företag har en skyldighet att ha en svetsansvarig (svetskoordinator). Denna roll kan vara extern vilket medför stora fördelar för mindre företag som inte har tillräckliga volymer för att ha en egen svetsingenjör på heltid. Genom vårt expertstöd erbjuder vi omfattande erfarenheter och djupgående kunskaper inom svetsning och materialteknik vilket är särskilt värdefullt inom komplexa svetsprojekt.
  Visa
 • Det är viktigt att dina leverantörer lever upp till ditt företags krav på spårbarhet, miljö, säkerhet och kvalitet. Kiwa erbjuder anpassade leverantörsgranskningar efter dina behov.
  Visa
 • ISO 9001 är en bred standard för kvalitetsledningssystem, med kundperspektiv, utveckling och kvalitet i fokus. Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt ISO 9001.
  Visa
 • Svetsprocedurer kan kvalificeras på olika sätt, enligt olika standarder. Kiwa erbjuder ackrediterad kvalificering av svets- och lödprocedurer.
  Visa