Vattenreningsprodukter

Vattenreningsprodukter syftar till att förbättra vattenkvaliteten genom att ta bort oönskade komponenter. På så sätt kan vatten göras lämpligt för sitt önskade slutanvändningsändamål som att dricka, industriell användning, bevattning eller helt enkelt säker återgång till miljön.

Kiwa erbjuder olika certifierings- och testprogram som hjälper dina vattenreningsprodukter att efterleva de högsta standarderna. Oavsett om dina produkter är utformade för användningspunkt eller ingångsapplikationer täcker vår omfattande tjänsteportfölj ett brett utbud av filtreringsmedia och kemikalier.

Vi stöder leverantörer runt om i världen i att bevisa att deras produkter uppfyller internationella prestanda- och hygienkrav för produkter som filtreringsanordningar, omvända osmossystem, avsaltningssystem, jonbytessystem, vattenavhärdare och duschfilter.

Kiwa Sverige | Vattenreningsprodukter

Våra tjänster för vattenreningsprodukter

 • Om ditt företag producerar och levererar plast- eller gummiprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten i Tyskland måste dessa produkter uppfylla de hygieniska och toxikologiska kraven i riktlinjerna för Federal Environment Agency test (UBA). Detta beskrivs i Elastomerriktlinjen samt i KTW-riktlinjen.
  Visa
 • För dig som producerar komponenter till dricksvatteninstallationer som ska användas i Nederländerna är Kiwa Watermark en kvalitetsmärkning som visar att nia produkter möter det nederländska regelverket. Kiwa provar och certifierar produkter i kontakt med dricksvatten som används i industriella och inhemska dricksvatteninstallationer, godkända produkter får märket Kiwa Watermark.
  Visa
 • Om ditt företag tillverkar eller distribuerar VVS- eller sanitetsprodukter till Storbrittanien blir en provning och följande godkännande genom Kiwa Watertec nödvändig för att bevisa att dina produkter följer vattenförordning 4. Kiwa Watertec specialiserar sig på att prova vattenprodukter och komponenter för WRAS-godkännande.
  Visa
 • NSF/ANSI/CAN 60-certifieringen från Kiwa identifierar strikt överensstämmelse med kemikalier för behandling av dricksvatten. Krävs för de flesta nordamerikanska och kanadensiska statliga myndigheter som reglerar dricksvattenförsörjningen.
  Visa
 • För dig som tillverkar komponenter, produkter och material för vatten- och gasledningar som ska användas i Tyskland kan en DVGW certifiering hjälpa till att bevisa att dina produkter håller den kvalitet som krävs enligt de tyska riktlinjerna. Kiwa erbjuder provning och inspektion i enlighet med olika tyska DVGW-certifieringsriktlinjer (arbetsblad) för att främja säkerhet, hygien och innovation – till förmån för miljön och konsumenterna. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.
  Visa
 • Spara pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa