Fatigue analysis of a welded aluminium joint

Bakgrund

Utmattningshållfastheten är en avgörande egenskap för långsiktig tillgångshantering av strukturer eller komponenter. Vid utmattningsanalyser är svetsfogar särskilt av intresse då dessa ofta är kritiska för säkerheten eller begränsar den tekniska livslängden. Större krav på hållbarhet har medfört ändringar i materialval från stål till aluminium, vilket kan ha en betydande effekt på utmattningshållfastheten. Aluminium är exempelvis högaktuellt som konstruktionsmaterial för moderna fordon i spårbunden trafik. Utvärdering av utmattning i en aluminium svetsskarv är därför väsentlig för noggrann beräkning av den tekniska livslängden.

Innehåll och målsättning

Examensarbetet består av både en teoretisk och en experimentell studie av utmattning i en aluminium svetsskarv. Studien omfattar alltså planering och genomföring av utmattningsprovning, samt modellering och analys av svetsskarven. Utfallet av provningen skall jämföras med resultaten av livslängdsberäkningar enligt olika metoder. Arbetet inleds med en litteraturstudie och ska rapporteras i en rapport.

Utredningen bidrar till ökad förståelse av utmattning i aluminiumsvetsar samt bidrar till bättre förståelse av marginalerna vid olika designstrategier.

Nyckelord: Utmattning, provning, FEM, aluminium

Utbildning: Civilingenjör

Tidsåtgång: 20 veckor

Startdatum: Enligt överenskommelse

Placering: Stockholm

Kontaktperson: Dave Hannes, Senior Specialist, Kiwa Inspecta Technology AB

Ansökan: Ansökan skickas till dave.hannes@kiwa.com med bifogat CV och betyg