27 april 2018

Mats Spjuth, besiktningsingenjör inom Brandlarm

Mats Spjuth är en av Kiwa Inspectas besiktningsingenjörer inom brandlarm. Han hör till Sundsvallskontoret, men jobbar också utanför den norrländska kuststadens gränser.

– Jag har kunder i Sundsvall och i resten av Västernorrland, men också Jämtland och Härjedalen. Det kan vara allt ifrån ett hotell i Åre till någon liten förskola i Ljusdal. Och så blir det en del jobb i Stockholm och något enstaka i Gävleborg, säger Mats.

Hur kom du in i besiktningsbranschen?

– Jag har jobbat inom säkerhetsbranschen sedan 1990 ungefär. Då jobbade jag med att installera bland annat brandlarm och inbrottslarm, jag gjorde också en del felsökning och reparation. Sen började jag besiktiga brandlarm 2008. Det var en god vän till mig, som jag också hade jobbat ihop med tidigare, som hade börjat på ett besiktningsföretag och tyckte att jag också borde börja där.

En annan fördel med rollen som besiktningsingenjör var möjligheten att lära sig något nytt.

– Jag kände ju att jag kunde mitt gamla område och att det skulle vara roligt att göra något annat. Genom besiktningsbranschen kunde jag komma in på ett annat spår, utan att behöva utbilda mig till något helt nytt. Det var en fördel att ha den bakgrunden jag har också. Man har mer förståelse för varför saker är installerade som de är, när man själv har installerat brandlarm tidigare.

Så fungerar besiktning av brandlarm

Alla nya brandlarmanläggningar ska leveransbesiktigas snarast efter att anläggningen tagits i drift. De ska sedan revisionsbesiktigas en gång per år. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att besiktningarna blir utförda och det måste alltid vara en besiktningsingenjör från en certifierad besiktningsfirma som anlitas för jobbet.

Vid en besiktning så går man igenom fastighetens hela brandlarmsanläggning.

– Normalt är det en brandlarmscentral i fastigheten, sen sitter det ett antal detektorer utspridda i lokalerna. Jag börjar med att kolla på ritningarna som finns placerade i centralen och som visar hur anläggningen ser ut. Sedan går jag runt i fastigheten för att kontrollera installationen av anläggningen, ritningar och placeringen av detektorer och larmknappar. Man ska se alla utrymmen som har en detektor och kontrollera att de är hela och rena, säger Mats Spjuth.

Avvikelser noteras under tiden. Det kan till exempel handla om att rökdetektorer sitter för nära ventilationen, vilket kan göra att brandröken inte når detektorn, eftersom det blåser för mycket. Den vanligaste avvikelsen är dock att ritningarna inte stämmer överens med verkligheten, berättar Mats. Fastigheten kanske har byggts om, fastighetsägaren kan ha tagit bort någon vägg eller gjort öppet landskap, men ritningen är fortfarande som den var för tio år sedan.

– När man har kollat igenom hela anläggningen ska man göra provlarm genom att aktivera en detektor. Men först ringer man SOS och berättar att man ska prova brandlarmet, så att de inte skickar några brandbilar. Sedan gör man ett antal provlarm, kontrollerar att ringklockor och andra larmdon fungerar och ser till att branddörrar stängs som de ska. Man noterar sedan vad man provade, hur larmen fungerade, återställer så att allt är i normaldrift. Sedan skriver vi protokollet som ska skickas till kunden.

Att prova brandlarmet kan vara en känslig fråga, eftersom det kan störa fastighetsägarens hyresgäster. I kontorshus kan det därför finnas önskemål om att prova larmen innan klockan åtta på morgonen, för att inte störa de som arbetar på kontoren.

– Det händer också att kunden inte vill att man ska prova brandlarmet alls, för att de tycker att det är ett för hemskt ljud. På förskolor och skolor kan det till exempel bli svårt för att barnen kan bli rädda.

Då gäller det att ha några knep för att lösa situationen. Istället för att berätta för barnen att ”Nu kommer det låta förskräckligt och hemskt”, så kan man avdramatisera larmet och berätta att man bara ska ringa i en klocka, säger Mats.

– Om man sen säger ”Kan inte ni hjälpa mig att lyssna om det låter bra?”, då får man tre fyra barn som sitter som ljus och bara lyssnar. När man kommer tillbaka så sitter de med händerna för öronen och ropar ”Det lät jättebra!”. Då är de inte rädda längre.

Vad är bäst med ditt jobb?

– Att man har frihet under ansvar. Jag kan till 99% planera mina dagar och veckor själv. Och när man har barn och familj så behövs det. När jag jobbade med installation, felsökning och reparation, då hade man ibland jourberedskap eller krav på att något skulle vara åtgärdat inom korta tidsramar. Det kunde bli att man åkte iväg på morgonen utan att veta när man skulle komma hem på kvällen. Nu kan jag istället planera att jobba 10 timmar en dag och då är de där hemma införstådda med det.

– Det händer förstås ett par gånger per år att någon ringer och behöver ha något besiktigat i morgon bitti, och så är det kanske tre timmars bilfärd ut till jobbet. Då är det klart att man ändå ställer upp för kunden. Men det händer inte varje dag.

En annan fördel med jobbet som besiktningsingenjör är att man får hänga med i utvecklingen av brandsystemen, menar Mats. Till exempel kan han råka på nya produkter, till exempel programmerbara detektorer som känner av olika typer av rök.

– Då är det kul att testa om de verkligen fungerar som de ska. Ibland kommer det också nya regelverk som man kan läsa in och bli behörig inom. 2017 kom det till exempel ett nytt regelverk för talande brandlarm, där en röst berättar hur man ska utrymma lokalerna. Då ska man mäta hur högt eller lågt rösten låter, eftersom det finns riktvärden för hur högt det måste låta beroende på vilken typ av utrymme det är.

Vad är viktiga egenskaper att ha i ditt jobb?

– Man får vara inställd på att man måste vara lite säljande och kunna prata för sin sak. Jobben kommer inte alltid in av sig själv, för mig som är utanför storstäderna så är man tvungen att jobba in kunderna själv.

– Och så träffar man alla möjliga nya människor.  Man måste vara social och kunna ta människor på rätt sätt. Kunden ska inte känna att man kommer dit och letar efter fel, istället får man försöka förklara varför det har blivit anmärkningar. Det gäller att ha lite fingertoppskänsla för hur man bemöter andra människor.


Namn: Mats Spjuth

Yrke: Besiktningsingenjör inom brandlarm

Kontor: Sundsvall

Bäst med att jobba på Kiwa Inspecta: "Att man har frihet under ansvar. Jag kan till 99% planera mina dagar och veckor själv. Och när man har barn och familj så behövs det."