Vår personal - Kiwa Certifiering

Fullständiga adresser till våra kontor finns på Kontakta oss - Kiwa Certifiering

Maila vår personal enligt modellen: förnamn.efternamn@kiwa.com

Affärsområde Food - NORR


Eva Alskog
 - Revisor Lantbruk, Umeå
Tel: 070-215 46 17

Ylva Jonsson - Revisor Livsmedel, Vilhelmina
Tel: 070-363 22 15

Lennart Josefsson - Revisor Lantbruk, Hammarstrand
Tel: 070-580 94 11

Inger Lidegran - Revisor Lantbruk, Rättvik
Tel: 070-591 16 78

Affärsområde Food - SVEALAND  


Camilla Tiits
 – Kundtjänst och försäljning, Solna
Tel: 018 – 17 00 00

Erik Weidstam - Kundtjänst och försäljning, Solna
Tel: 018 – 17 00 00

Pär Lindqvist - Revisor lantbruk, Örbyhus
Tel: 070-630 35 23

Ylwa Rifve - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-591 02 87

Jenny Schultzberg - Revisor Lantbruk, Skyttorp
Tel: 070-621 00 52

Kåre Wahlberg - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-591 05 17

Andreas Werner - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-591 02 96 

Kimmo Hongisto – Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-999 81 07

Marcus Hjalmarsson – Projektledare/Revisor Livsmedel, Västerås
Tel: 070-991 39 31

Hans Huiskamp - Revisor Livsmedel, Åmmeberg
Tel: 070-591 05 72

Frida Kallberg - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-863 43 51 

Christina Tunklint Aspelin - Revisor Livsmedel, Stockholm
Tel: 070-689 52 03 

Björn Johansson - Revisor Lantbruk, Lindesberg 
Tel: 070-380 92 63 

Agneta Bäckström – Revisor Lantbruk, Långserud
Tel: 070-634 36 10

Ann-Charlotte Englund - Revisor Livsmedel, Västerås
Tel: 070-591 16 87

Maria Gustafsson - Revisor Lantrbruk, Köping
Tel: 070-526 68 50

Affärsområde Food - GÖTALAND 


Jonas Tannlund
 - Revisor Lantbruk, Björkvik
Tel: 070-591 16 74

Monica Roman - Revisor Lantbruk/Livsmedel, Gusum
Tel: 076-812 42 00

Maria Gidlund Fd Andersson - Revisor Lantbruk, Sjuntorp
Tel: 070-591 06 69 

Carl-Göran Groth - Revisor Lantbruk, Frändefors
Tel: 070-591 16 76

Linda Krantz Hoel - Produktionschef/Revisor Livsmedel, Skövde
Tel: 070-508 41 12

Mats Olsson - Revisor Livsmedel, Nossebro
Tel: 070-591 14 01

Katharina Wenzlaff - Revisor Livsmedel, Höör
Tel: 070-558 89 82

Gudrun Helmfrid - Revisor Lantbruk, Simrishamn
Tel: 070-621 23 81

Ingemar Haggärde - Revisor Lantbruk, Klippan
Tel: 070-759 78 20.

Marianne Hellbe - Produktionsledare/Revisor Lantbruk, Lomma
Tel: 070-342 81 32

Linn Frendberg - Revisor Lantbruk, Falköping
Tel: 070-591 16 82 

Anette Henriksson – Revisor Livsmedel, Malmö
Tel: 070-604 85 79

Carin Carlson – Revisor Livsmedel, Lidköping
Tel: 070-265 41 00
 

Affärsområde Systemcertifiering 


Peter Erlöv
- Revisor
Tel: 072-386 92 95

Lulu Vestin - Säljansvarig
Tel: 070-251 64 44 

Peter Kihlmark - Revisor
Tel: 070-297 88 65 

Jonas Kilsmark - Revisor
Tel: 076-783 02 14

Ewa Otti - Revisor
Tel: 070 590 68 49

Bengt A. Karlsson - Revisor
Tel: 070 992 33 54

Dennis Kopp - Revisor
Tel: 070-688 23 39

Jan-Gunnar Nilsson - Revisor
Tel: 010-479 30 00

Joachim Åhs - Revisor
Tel: 076-111 81 88

Berndt Persson - Revisor
Tel: 070-344 13 85

Affärsområde Bygg & Energi 


Marco Van Brink
 – International Sales and Business Manager Business Sector Water and Gas Utilities
Tel: 070-298 51 90           

Johnny Ostenfeldt - Certifieringsingenjör
Tel: +45 538 538 00 

Bengt Karlsson - Ansvarig för utbildning och examinering Kyla
Tel: 076-628 14 58 

Percy Stark - Handläggare personärenden
Tel: 070-891 94 91 

Madelene Karlsson - Personcertifiering
Tel: 072-974 79 28                      

Deo Yamabo - Produktionsledare kontroll
Tel: 076-881 73 32

Bengt-Olov Andin - Produktionsledare produkt
Tel: 076-854 47 06

Magnus Jerlmark - Produktionsledare person
Tel: 070-861 23 09

Fredrik Wahlberg - Certifieringsingenjör
Tel: 072-380 94 64

Isabell Sjögren - Administratör
Tel: 072-974 79 30

Anja Lija Fredriksson - Administratör
Tel: 070-936 94 82

Kerstin Andersson - Handläggare personärenden
Tel: 070-688 45 47

Ledning


Hans Lindahl -
VD/CEO, Solna
Tel: 073-389 43 44

Maria Karlman - Kvalitetschef, Uppsala
Tel: 070-591 16 05

Johanna Dahlman - Affärsområdeschef Food/Certifieringschef, Solna
Tel: 073-422 04 51

Per Nordgaard - Affärsområdeschef Systemcertifiering/Revisor, Solna
Tel: 070-546 44 30

Fredrica Söderlind - Försäljnings- och Marknadschef, Solna
Tel: 073-741 31 55

Fredrik Sandberg - Affärsområdeschef Bygg & Energi, Karlskrona
Tel: 073-067 62 00

Andreas Selldén - Ekonomichef, Solna
Tel: 070-280 57 60