Vår personal

Fullständiga adresser till våra kontor finns på Kontakta oss - Kiwa Certifiering

Maila vår personal enligt modellen: förnamn.efternamn@kiwa.com

Affärsområde Livsmedel - NORR

 
Eva Alskog
 - Revisor Lantbruk, Umeå
Tel: 070-215 46 17

 Ylva Jonsson - Revisor Livsmedel, Vilhelmina
Tel: 070-363 22 15

 Lennart Josefsson - Revisor Lantbruk, Hammarstrand
Tel: 070-580 94 11

 Inger Lidegran - Revisor Lantbruk, Rättvik
Tel: 070-591 16 78

 

Affärsområde Livsmedel - SVEALAND  

Hans Lindahl - VD/CEO, Uppsala
Tel: 073-389 43 44

 Johanna Dahlman - Affärsområdeschef Livsmedel/Certifieringschef, Uppsala
Tel: 073-422 04 51

 Maria Karlman - Kvalitetschef, Uppsala
Tel: 070-591 16 05

Johan Wahlström - Certifieringsassistent och kundtjänst, Uppsala
  Tel: 018 – 17 00 00 

 Helena Friis – Kundtjänst och försäljning, Uppsala
Tel: 018 – 17 00 00 

 Camilla Tiits – Kundtjänst och försäljning, Uppsala
Tel: 018 – 17 00 00

 Pär Lindqvist - Revisor lantbruk, Örbyhus
Tel: 070-630 35 23

 Ylwa Rifve - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-591 02 87

 Jenny Schultzberg - Revisor Lantbruk, Skyttorp
Tel: 070-621 00 52

 Kåre Wahlberg - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-591 05 17

 Andreas Werner - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-591 02 96 

 Roger Alm - KAM/Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-485 25 44

Kimmo Hongisto – Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-999 81 07

Marcus Hjalmarsson – Projektledare/Revisor Livsmedel, Uppsala - Föräldraledig
Tel: 070-991 39 31

Hans Huiskamp - Revisor Livsmedel, Åmmeberg
Tel: 070-591 05 72

 Anna Hultgren -Revisor Lantbruk, Kil
Tel: 070-634 36 10

 Frida Kallberg - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-863 43 51 

Christina Tunklint Aspelin - Revisor Livsmedel, Uppsala
Tel: 070-689 52 03 

 Angelica Lind - Revisor Lantbruk, Avesta 
Tel: 070-591 16 87

 Björn Johansson - Revisor Lantbruk, Lindesberg 
Tel: 070-380 92 63

Affärsområde Livsmedel - GÖTALAND  

Jonas Tannlund - Revisor Lantbruk, Björkvik
Tel: 070-591 16 74

Monica Roman - Revisor Lantbruk/Livsmedel, Gusum
Tel: 076-812 42 00

 Maria Norén Fd Sahlin- Revisor/Lead Auditor Livsmedel, Ödenäs
Tel: 070-865 35 51

Maria Gidlund Fd Andersson - Revisor Lantbruk, Sjuntorp - Föräldraledig
Tel: 070-591 06 69 

Veronica Groth - Revisor Lantbruk, Vikarie för Maria Gidlund
Tel: 070-591 06 69 

 Carl-Göran Groth - Revisor Lantbruk, Frändefors
Tel: 070-591 16 76

 Linda Krantz Hoel - Revisor Livsmedel, Skövde
Tel: 070-508 41 12

 Mats Olsson - Revisor Livsmedel, Nossebro
Tel: 070-591 14 01

 Katharina Wenzlaff - Revisor Livsmedel, Höör
Tel: 070-558 89 82

 Gudrun Helmfrid - Revisor Lantbruk, Simrishamn
Tel: 070-621 23 81

 Ingemar Haggärde - Revisor Lantbruk, Klippan
Tel: 070-621 05 24

 Ylva Bergqvist - Revisor Livsmedel, Klippan
Tel: 070-604 85 79

 Marianne Hellbe - Enhetschef Lantbruk/Revisor Lantbruk, Lomma
Tel: 070-342 81 32

 Ingemar Hellbe - Revisor Lantbruk, Lomma
Tel: 076-793 42 78

 Linn Frendberg - Revisor Lantbruk, Falköping - Föräldraledig
Tel: 070-591 16 82

 Jan-Erik Johansson - Revisor Livsmedel, Malmö
Tel: 070-944 82 44

Affärsområde Systemcertifiering 

 Peter Erlöv - Affärsområdeschef/ Business Area Manager
Tel: 072-386 92 95

Hans Lindahl - VD/CEO, Uppsala
Tel: 073-389 43 44

   

Affärsområde Bygg & Energi 

Magnus Jerlmark - Platschef
Tel: 070-861 23 09 

Marco Van Brink – International Sales and Business Manager Business Sector Water and Gas Utilities
Tel: 070-298 51 90           

 Johnny Ostenfeldt - Ansvarig för tillverkningskontroll och handläggare för produkter
Tel: +45 538 538 00 

 Bengt Karlsson - Ansvarig för utbildning och examinering Kyla
Tel: 076-628 14 58 

 Percy Stark - Handläggare personärenden
Tel: 070-891 94 91

 Jörgen Gustavsson - Handläggare personärenden
Tel: 070-936 94 82

 Hanna Karlsson - Ärenderegistrering för personer och produkter, anmälan till Kyl-kurser
Tel: 072-974 79 30    

Madelene Karlsson - Personcertifiering
Tel: 072-974 79 28                      

 Deo Yamabo - Handläggare för produkter
Tel: 076-881 73 32

 Fredrik Wahlberg – Certifieringsingenjör
Tel: 072-380 94 64