13 september 2016

Kiwa Sverige ackrediterat för att certifiera energikartläggare

Kiwa Sverige har 2016-09-08 av Swedac ackrediterats för att få certifiera energikartläggare. Under veckan kommer ca ett 60 tal energikartläggare att få besked om att de blivit certifierade och att de nu uppfyller kraven på att genomföra energikartläggningar i stora företag.

Energimyndigheten kommer under hösten att publicera mer information om energikartläggningen på sin webbplats.

Vill du veta mer kontakta oss på telefon 0455 305600.