30 maj 2016

Spårbar och hållbart fångad fisk!

Vill du kunna erbjuda dina kunder miljömärkt fisk som är från spårbar och hållbart fiske? Då är MSC spårbarhetsstandard någonting för dig.

Många konsumenter efterfrågar hållbart fångad fisk och en certifiering enligt MSC spårbarhetsstandard ger dig möjlighet att märka era produkter och att marknadsföra er verksamhet. Genom att spårbarhetscertifiera er verksamhet kan ni garantera att fisken som ligger på konsumentens tallrik kommer från ett hållbart fiske.

Vad kostar det?
Kostnaden baseras på verksamhetens storlek, komplexitet och antalet arter som man vill ska ingå i certifieringen. Kontakta oss för en offert!  Livsmedel@kiwa.se

Vill du veta mer eller har du frågor, ring vår kundtjänst på 018-170000