10 oktober 2016

Vad tycker du om oss?

Vi på Kiwa är alltid intresserade av din åsikt om kvaliteten på våra tjänster. Förutom att ta del av detta i våra regelbundna kontakter med er har vi också skickat ut en webb-baserad kundnöjdhetsundersökning till en urvalsgrupp av våra kunder. Detta är en möjlighet för dig att låta oss veta vad du tycker om vår service.

Du kan bli tillfrågad om att delta i vår kundundersökning från och med tisdagen den 11 oktober. Att fylla i vår enkät tar endast några minuter. Din återkoppling ger oss möjligheten att förbättra vår service utifrån dina behov och önskemål. Enkäten skickas ut till alla länder där vi erbjuder våra tjänster. Undersökningen genomförs av det oberoende forskningsinstitutet, Management Instituut Nederland. Vår kundnöjdhetsundersökning avslutas måndagen den 31 oktober. Vi kommer att informera om resultaten framöver.

För mer information:

Lantbruk och Livsmedel: Elettra Tottie, 070 538 93 07, elettra.tottie@kiwa.se

Bygg och Energi: Magnus Jerlmark, 0708 -612 309, magnus.jerlmark@kiwa.se