Kiwas CSR-rapport (2023)

Kiwa engagerar sig starkt i Corporate social responsibility (CSR). Som en oberoende och neutral global aktör inom testning, inspektion och certifiering (TIC), är vi djupt rotade i samhällets kärna. Vårt arbete är inriktat på att säkerställa att produkter, processer, organisationer och boendemiljöer är så sunda, rena, hälsosamma, säkra och hållbara som möjligt.

Vi har satt upp konkreta mål för att minska vår negativa miljöpåverkan, för att garantera att Kiwas anställda kan arbeta under säkra och hälsosamma förhållanden, för att främja mångfald och inkludering, samt för att förstärka den positiva effekten av våra tjänster på samhällets hållbarhet i stort. Dessa ambitioner och mål är en del av vår CSR-strategi, Kiwa CSR Route, som leder oss mot att vara det ansvarsfulla företag vi strävar efter att vara, både nu och i framtiden.

Vi är glada att kunna presentera vår senaste CSR-rapport för dig. Rapporten lyfter fram våra insatser som rör våra anställda, vår planet och vår prestation. Den ger även en översikt över vår verksamhet och den riktning vi tar mot en ljusare framtid.