Vår CSR-strategi

Kiwa har ambitiösa tillväxtmål för att förbli ett ledande TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Våra CSR-mål är lika ambitiösa.

Två kompletterande allmänna principer

Det finns många sätt att uttrycka ett företags sociala ansvar. Vi har valt två allmänna principer som varje Kiwa-land runt om i världen ska kunna nå över tid. Dessa två kompletterar varandra.

  • År 2022 kommer 80% av Kiwa-länderna att följa CSR Performance Ladder Level 3. I slutändan måste varje Kiwa-land runt om i världen agera enligt nivå 3 i CSR Performance Ladder. 
  • Våra CSR-ambitioner bygger också på FN:s mål för hållbar utveckling. Kontor som har implementerat CSR grundligt, har nått nivå 3 och certifierats enligt den, utmanas att välja och arbeta för att bidra till minst två av FN:s mål för hållbar utveckling.

Fyra fokusområden

När det gäller vårt företags sociala ansvar fokuserar vi på fyra viktiga områden:

Minska koldioxidavtrycket

CO2-avtryck är en av världens mest använda indikatorer för hållbarhet. Det är också en indikator inom CSR Performance Ladder-ramverket. Vi strävar efter att minska våra koldioxidavtryck genom att exempelvis minska vårt avfall, minska energianvändningen på våra kontor och använda energi från hållbara källor.

Öka anställdas hälsa och medarbetarnöjdhet

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång. Vi måste rekrytera nya kollegor och vi måste se till att anställda vill fortsätta arbeta hos oss. Vi strävar därför efter att öka välbefinnandet bland Kiwa-kollegor genom att investera i förbättringar av arbetsförhållanden och personlig utveckling. Våra  undersökningar av medarbetarnöjdhet ger oss en viktig indikation på hur våra medarbetare trivs hos oss.

Spegla våra intressenters förväntningar

Kiwa har många intressenter - från kunder till aktieägare, samarbetspartners och medarbetare. Våra egna CSR-ambitioner måste därför ta hänsyn till intressenternas syn på saken: vad förväntar de sig av oss och hur bedömer de vad vi gör?

Öka våra tjänsters bidrag till hållbarhet

På Kiwa vill vi förbättra våra "gröna" produkter och tjänster för att göra dem ännu mer hållbara - med andra ord: vi lägger till hållbarhetsindikatorer till dem. Vi strävar efter att visualisera hur våra tjänster kan bidra till hållbarhet, för att på så vis få fler aktörer att använda tjänsterna för att bli mer "gröna".