CSR - Verksamhetsansvar

Vår verksamhet inom besiktning, provning och certifiering (TIC) placerar Kiwa i hjärtat av samhället – en position som stärks av vår långa historia. Grunden för vår verksamhet runt om i världen ligger i skyddandet av människors hälsa och säkerhet, genom att erbjuda en högkvalitativ verifikationstjänst. I många fall har den här rollen sitt ursprung i myndighetsmandat inom områden som gas, energi, dricksvatten och byggnads- och tillverkningssäkerhet. Tillsammans har vi blivit dagens Kiwa och vi jobbar enligt våra värderingar Trust, Quality & Progress.

Verksamhetsansvarsuttalande

Vi är Kiwa, en global ledare inom besiktning, provning och certifiering (TIC).  Vårt mål är att skapa förtroende och säkerhet på arbetsplatser och i människors hem. Vårt syfte är att hjälpa till att göra produkter, processer, organisationer, arbets- och levnadssmiljöer så rena, hälsosamma, säkra och hållbara som möjligt. Genom att göra det skapar vi förtroende, transparens och en jämn spelplan för alla inblandade parter, både privata och offentliga. Vårt verksamhetsansvar (CSR) innebär för Kiwa att leva upp till dessa principer i allt vi gör och att svara upp till förtroendet som samhället ger oss. På så sätt siktar vi mot att utveckla samhället och bidra till att göra det mer hållbart, såväl globalt som lokalt, till allas fördel.

Paul Hesselink, VD Kiwa Group