Säkerheten är central för företag som producerar, distribuerar eller använder farliga kemikalier. Vi hjälper till med implementering av bra rutiner för en säker och korrekt hantering av farligt gods. 

Vad är en säkerhetsrådgivare?

Säkerhetsrådgivarens ansvar är att förebygga och minska risken för skador på människor, material och miljö i samband med transport av farligt gods. Säkerhetsrådgivaren ska vara en namngiven person med godkänd examen som säkerhetsrådgivare samt ha giltiga kompetensintyg. 

När finns det krav på säkerhetsrådgivare?

I ADR/RID kapitel 1.8.3 ställs krav på säkerhetsrådgivare. Alla företag som klassificerar, packar, fyller, lastar, skickar, tar emot, transporterar, lossar eller hanterar farligt gods på väg eller järnväg i mer än försumbara mängder ska ha en säkerhetsrådgivare. 

Vad är fördelen med en säkerhetsrådgivare?

  • Ni ser till att företaget uppfyller kraven i regelverket
  • Bättre kontroll ger färre olyckor och mindre utsläpp 
  • Ni visar att företaget tar HMS på allvar
  • Säkerhetsrådgivaren kan genomföra obligatorisk 1.3-utbildning för medarbetarna

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med?

  • Anlita säkerhetsrådgivare 
  • Kartläggning och identifiering av farligt gods
  • Rådgivning i regelverk och vägledning för att fylla i transportdokument
  • Ta fram rapporter – företagsinternt och till myndigheterna 
  • Utbildning av företagets medarbetare