Om bedömningen

Denna bedömning av produkter som tillåtna i ekologisk produktion lämpar sig för t. ex.

  • mineral- eller vitamintillskott
  • kraftfoderblandningar (för enkelmagade djur)
  • ensileringsmedel
  • växtskyddsmedel
  • gödsel
  • jordförbättringsmedel

Även produkter som inte innehåller några ekologiska råvaror kan vara tillåtna att använda i en KRAV-certifierad/EU-certifierad produktion, eftersom de ingående råvarorna och framställningsprocesserna är tillåtna.

Bedömning av ackrediterat certifieringsbolag

För att få marknadsföra att en konventionell produkt är tillåten att använda i en KRAV-certifierad eller EU-ekologisk produktion ska produkten i fråga ha genomgått en bedömning av ett ackrediterat certifieringsbolag. Certifieringsbolagets bedömning går ut på att undersöka om produkten uppfyller KRAV:s/EUs regelverk rörande råvarors ursprung, produktionsprocesser m.m.

Tillverkare och marknadsförare av produkter som bedömts som tillåtna får informera om att produkten är tillåten att använda i certifierad ekologisk produktion.

OBS! Eftersom dessa produkter inte är certifierade enligt KRAV:s regelverk så får inte produkten benämnas KRAV-certifierad och KRAV:s märke får inte användas i marknadsföringen. Detta gäller även hänvisning till EUs ekologiska logotyp, EU-lövet.