Vi hjälper dig med besiktningarna

Både myndigheter och försäkringsbolag ställer krav på besiktning av brandskyddsanordningar. Dels krävs besiktning vid installation av nya anordningar, dels vid årligt återkommande kontroller. 

Besiktningarna måste ofta utföras av en auktoriserad besiktningsingenjör. Det innebär att ett certifierat besiktningsföretag ska utföra besiktningen. De personer som utför besiktningarna ska också ha certifikat som behörig ingenjör inom sina verksamhetsområden.

Kiwa Inspecta är ett certifierat besiktningsorgan för brandskyddsanordningar enligt SBF 1003. Vi kan hjälpa dig med besiktningar av automatiskt brandlarm, utrymningslarm, sprinkler och gassläckanlägggningar. Utöver dom svenska regelverken kan vi utföra besiktningar enligt andra internationella regelverk.

Exempel på verksamheter med krav på någon form av brandskyddsanordning

  • Sjukhus, vårdboenden, äldreboenden
  • Industri, offentlig förvaltning, fastighetsbolag
  • Kulturbyggnader, samlingslokaler, idrottshallar


Ladda ner vår förteckning över utsedda besiktningsmän inom brand/sprinkler/gas