Krav för elanläggningar

Enligt starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:3 och ELSÄK-FS 2010:3 ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Installation och användning av elanläggningar måste också utföras på rätt sätt för att inte skapa risk för bränder, personskador och elavbrott. 

Anlita Kiwa Inspecta för din elrevisionsbesiktning

För att kontrollera att elanläggningen är säker kan man utföra en elrevisionsbesiktning. Det är också något som många försäkringsgivare ställer krav på.

Brandskyddsföreningens Elektriska nämnd har ställt upp en rad villkor för genomförande av elrevisionsbesiktning. När du anlitar Kiwa Inspecta så kan du lita på att elbesiktningsingenjörerna utför kontrollerna på ett fackmannamässigt sätt.

Där försäkringsbolagen kräver regelbunden elkontroll upprättar vi anmärknings-PM enligt Elektriska Nämndens administrativa system EN 2010. Vid andra kontroller bevakas det upprättade protokollet direkt av besiktningsingenjören så att felen blir rättade inom överenskommen tid.