Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen

Besiktningar ger ökad säkerhet

Olika lyftanordningar dimensioneras för olika typer av drift och har en begränsad livslängd. En hamnkran eller en stålverkstravers arbetar kanske kontinuerligt med nästan full last och dimensioneras för att tåla dessa arbetscykler, medan de flesta mobilkranar är avsedda för enstaka lyft och konstrueras därefter.

Utrustningen måste kontrolleras regelbundet för att garantera att viktiga funktioner är säkra. Myndigheternas regelverk kräver att obligatorisk kontroll görs av ett ackrediterat organ med bevisad kompetens och erfarenhet.

Besiktning handlar inte bara om myndighetskrav. I grunden är det en fråga om din, dina anställdas och dina kunders säkerhet. Samtidigt rör det sig om driftekonomi. En besiktning kan ge viktig information som kan användas för att säkerställa säkerheten och öka livslängden för en kran eller en lyftanordning. De kan ge tidiga varningar om kommande problem så att du kan undvika höga kostnader, driftstopp eller i värsta fall ett haveri. Resultaten fungerar också som ett värdefullt underlag för olika underhållssystem.

Våra tjänster inom kranar och lyftanordningar

Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra besiktningar enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. Vi besiktigar alla typer av kranar och lyftanordningar. Vi utför förstabesiktning, konstruktionskontroll och installationskontroll, återkommande besiktning, montagebesiktning, revisionsbesiktning efter ombyggnad eller ändring samt registrerings- och kontrollbesiktning av motorredskap.

Våra ingenjörer vet vad de ska söka efter, var de ska leta och är kvalificerade för att klara uppgiften. De är lokala besiktningsingenjörer som strävar efter att lära känna kundernas behov och alltid vara tillgängliga när det behövs.

Typiska objekt

 • Kranar, alla typer
 • Lyftredskap
 • Lastbryggor
 • Fordonslyftar
 • Bakgavellyftare
 • Utrustning för lyft av arbetstagare
 • Mobila arbetsplattformar
 • Motorredskap (grävmaskiner, dumpers, hjullastare, mobilkranar etc)
 • Lingångar
 • Ställage (pallställ, hyllställ)
 • Tivolianordningar
 • Vattenrutschbanor